Muzeu Karlovy Vary se podařila ojedinělá akvizice

21. 3. 2023 | Historie, Kultura, Z Karlových Varů

Od podzimu loňského roku usilovalo Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje o získání sbírky odznaků fotbalových klubů z Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Karlovarský kraj finančně nákup odznaků podpořil, za což mu patří poděkování. Jedná se o unikátní soubor historických odznaků fotbalových klubů shromažďovaných desítky let sběratelskými nadšenci z Plzně a zároveň o zcela jedinečný doklad sportovní fotbalové historie kraje, o sbírku, která svým rozsahem a uceleností nemá obdobu, i vzhledem k tomu, že většina starých odznaků je dnes již prakticky nedostupná.

Tyto odznaky představují historii fotbalu v našem regionu – od prvních německých fotbalových klubů z Chebu (Eger), Sokolova (Falkenau) Karlových Varů a z většiny dalších měst a obcí až po fotbalové kluby nedávné minulosti. Z počátku 20. století, tedy z doby vzniku prvních fotbalových klubů v regionu, jsou ve sbírce zastoupena mnohá lokální mužstva, nejen z okresních měst. Asi není třeba vysvětlovat, že tento fotbalový „pravěk“ již téměř zmizel z obecného povědomí, podobně jako u jiných rozvíjejících se sportů doby první poloviny dvacátého století, a proto nyní díky těmto odznakům můžeme částečně vyplnit bílé místo sportovní historie. Částečně je ono zapomnění dáno více než stoletím odstupu, kdy si již nikdo meziválečný fotbal nepamatuje, natožpak ten rakouský… A částečně je tomu tak i proto, že zde dlouhá desetiletí přetrvávala nacionální zášť vůči všemu německému.

Za zmínku stojí právě odznaky prvního karlovarského sportovního klubu Internationaler Sport Club (ISC Karlsbad) z počátku 20. století, který sdružoval několik sportovních odvětví, dále také řada odznaků slavného karlovarského klubu Karlsbader FK, německé Sparty Karlsbad nebo české Slavie Karlovy Vary, založené roku 1928. Raritou je potom odznak židovského klubu Makabi Karlovy Vary.

Z chebského okresu jsou významné odznaky klubů Deutscher Sportverein Eger 1913, FC Condor Eger nebo Franzensbader DFC či Marienbader Fussballklub.

Ze sokolovského regionu zmiňme odznaky sokolovských FFK Falkenau nebo DSK Falkenau, kraslického DFC 1908 Graslitz nebo chodovského DFK Sturm Chodau. 

Muzeum připravuje výstavu, na které odznaky představí veřejnosti.

Autor: Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka muzea

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum