Vytvoříte nejkrásnější velikonoční kraslici?

4. 4. 2022 | Soutěže, Z okolí Karlových Varů

Malujete a zdobíte vajíčka? Zkuste štěstí v naší soutěži a užijte si lázeňské procedury nebo sladké dobroty. Vyhlašujeme soutěž „O nejkrásnější velikonoční kraslici“.

Ozdobte jakýmkoliv způsobem vyfouknuté vajíčko, přineste nám ho na infopult magistrátu nebo jen vyfoťte a pošlete snímek mailem. Autor nejkrásnější kraslice získá velký velikonoční koš a voucher na lázeňské procedury.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?

Vytvořte vlastnoručně nazdobenou kraslici, fantazii a rozmanitosti barev se meze nekladou. Hodnocen bude vzhled či originalita díla. Velikonoční kraslice musí být ozdobena z vyfouknutého (prázdného) vejce. Soutěžní díla můžete přinést v termínu od 1. 4. do 13. 4. 2022 do budovy Magistrátu města Karlovy Vary v Moskevské ulici. K ozdobě upevněte cedulku se svým tel. kontaktem, jménem a příjmením. Kraslici můžete také vyfotografovat a foto zaslat emailem na soutez@karlovyvary.cz.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Pořadatelem soutěže „O nejkrásnější velikonoční kraslici“ (dále jen "soutěž”) je Statutární město Karlovy Vary (dále jen “pořadatel”).
 2. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2022 do 13. 4. 2022 včetně.
 3. Soutěž je určena obyvatelům města Karlovy Vary.
 4. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále “účastník”), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen “Soutěž“).
 5. Účastníkem se stává ten, kdo v době konání soutěže vytvoří kraslici, která bude řádně označena telefonním číslem a jménem soutěžícího. V případě, že bude zaslána fotografie elektronicky, je zapotřebí uvést do e-mailu jméno, příjmení a kontakt soutěžícího.
 6. Každý Účastník soutěže má právo soutěžit pouze jedenkrát, s jedním kusem kraslice. V případě odevzdání více kraslic, bude vybrána pouze jedna, ostatní kusy budou ze soutěže vyřazeny.
 7. Účastník vlastnoručně vyrobenou kraslici odevzdá v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 do 13. 4. 2022 nebo ji vyfotografuje a pošlete na e-mail: soutez@karlovyvary.cz
 8. Hodnotit a vybírat bude tříčlenná porota složená se zástupců magistrátu města. Pořadatel soutěže vybere autory nejhezčí nebo nejoriginálnější kraslice.
 9. Vyhlášení výsledků proběhne po 14. 4. 2022. Výherce bude po skončení soutěže informován prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu nejpozději do 19. 4. 2022. Výhra bude předána v budově Magistrátu města Karlovy Vary nebo na Velikonočních trzích v Karlových Varech. V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 7 dní od zveřejnění, propadá jeho výhra ve prospěch pořadatele.
 10. Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či jinak upravit.
 12. Pravidla soutěže jsou platná a účinná od 1. 3. 2022.
 13. Účastí v soutěži dává každý účastník Pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny.

VÝHRA

1. cena - velký velikonoční koš a voucher na lázeňské procedury
2. cena - voucher na upečeného velikonočního beránka a mazanec

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM KRASLICE

Odevzdáním kraslice do soutěže účastník prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami a pravidly soutěže. Prohlašuje, že kraslici vyrobil sám a je jejím autorem. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním vyrobené ozdoby a jménem účastníka na webových stránkách a v tištěné podobě v následujícím rozsahu: webové stránky: www.mmkv.czwww.mestozazitku.czwww.karlovyvary.czwww.vanocnivary.cz
facebookové stránky města – Magistrát města Karlovy VaryKarlovy Vary CZ, Velikonoční trhy Karlovy Vary 2022, měsíčník města „Karlovarské radniční listy”

OSTATNÍ

Více informací Vám poskytneme na e-mailu: soutez@karlovyvary.cz.

Zdroj: https://mmkv.cz/cs/aktuality/vytvorite-nejkrasnejsi-velikonocni-kraslici

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum