O podobě pítka před Vřídelní kolonádou rozhodne architektonicko-výtvarná soutěž

14. 2. 2023 | Kultura, Soutěže, Z okolí Karlových Varů, Zdraví a lázeňství

Rada města Karlovy Vary dala Kanceláři architektury města zelenou, aby vyhlásila svou první soutěž. Jejím cílem je vytvořit současné umělecké dílo, které bude důležitým akcentem při vstupu do budovy Vřídelní kolonády ze směru od Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry, a to po celý den i mimo otevírací dobu Vřídelní kolonády. Vítězný návrh vybere porota složená z nezávislých odborníků (MgA. Richard Loskot, MgA. Pavel Karous PhD., Ing. arch. Markéta Zdebská) a zástupců města (uvolněný radní Ing. Petr Bursík a ředitelka SPLZaK Ivana Borovcová).

„Soutěž je uspořádána jako otevřená, a návrh tak může odevzdat každý, kdo splní soutěžní podmínky, ať už umělci, architekti nebo jiní kreativci. Zájemci mohou své soutěžní návrhy odevzdat do 31. března,“ uvádí Daniela Vyhlídková, sekretář soutěže působící v Kanceláři architektury města Karlovy Vary.

Výtrysk Vřídla je již od dávných dob hlavním symbolem Karlových Varů, na jehož základě bylo celé město postaveno. Jeho mocná síla, teplota i magické léčivé účinky fascinovaly celé generace návštěvníků lázeňského města. Tak, jak se rozvíjelo poznání Vřídla a způsob jeho využívání, tak se i měnilo jeho bezprostřední okolí a stavby s ním spojené. Dnešní podoba okolí Vřídla pochází ze 70. let 20. století, kdy byla na základě architektonické soutěže vystavěna nová Vřídelní kolonáda.

V roce 2016 došlo vlivem havarijního stavu stropní konstrukce k dočasnému přesunutí ikonického výtrysku Vřídla mimo interiér budovy kolonády směrem k Divadelnímu náměstí. Pro tento přesun byla zhotovena nová betonová mísa a veškeré technologie přivádějící vřídelní vodu. Na jaře loňského roku byl však výtrysk Vřídla po rekonstrukci objektu vrácen zpět na své původní místo.

Předmětem architektonicko-výtvarné soutěže je návrh nového pitného stojanu Vřídla, který bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády. Jako důležitý podklad pro návrh nového pitného stojanu je architektonická studie rekonstrukce Vřídelní ulice a Divadelního náměstí, kterou pod souhrnným názvem „Divadelní korzo“ zpracovala v roce 2021 Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Předmětem řešení je jak samotný pitný stojan, tak v odůvodněných případech i jeho bezprostřední okolí, pokud je jeho proměna potřebná pro správné vyznění uměleckého díla.

Více informací o soutěži a jejích podmínkách najdete na webu Kanceláře architektury města Karlovy Vary (www.kamkv.cz) nebo na webu České komory architektů, která soutěž zaštituje (www.cka.cz). 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum