Tříkrálová sbírka 2020 vynesla téměř 270 tis. Kč

21. 1. 2020 | Z Karlových Varů

269 924,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech, okolních městech a obcích

Sbírky se zúčastnilo téměř 280 koledníků, se stovkou kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší ve dvacetileté historii Tříkrálové sbírky.
Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.

Jmenovitě to jsou:
ZŠ Truhlářská Karlovy Vary; ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Otovice; ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou; Obecní úřad Otročín; karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; Střední uměleckoprůmyslová škola; SPgŠ, gymnázium a VOŠ

Do koledování se dále zapojili:
TOM 6110 - Hroši Chodov; karlovarští skauti z přístavu ORION-oddíly Rigel, Mintaka a Alnitak; Petr Albrecht, Vánoční dům Karlovy Vary, farnosti v Karlových Varech, Toužimi, Chodově a Bochově.

Zvláštní poděkování patří Jiřině Regietové a Vánočnímu domu v Karlových Varech za uspořádání Tříkrálového koncertu.

Vybrané finanční prostředky použijeme na úhradu části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech-Staré Roli.

Letošního ročníku Tříkrálové sbírky se opět zúčastnila netradiční družina K(raj) + M(ěsto) + B(iskupství) ve složení hejtman Petr Kubis + náměstek primátorky Petr Bursík + plzeňský biskup Tomáš Holub.

Společnostem PROXIMA GASTRO s.r.o. a RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. – pobočka Hroznětín děkujeme za bezplatné zajištění občerstvení pro koledníky.

Slavnostní zahájení letošní sbírky všem zúčastněným zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SPgŠ, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.

Poděkování patří rovněž i všem obyvatelům mnoha měst a obcí za jejich štědrost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky.

Ing. Aleš Klůc
ředitel Farní charity Karlovy Vary

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum