Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví první rok

4. 3. 2019 | Z Karlových Varů

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) slaví 1. března 2019 rok od svého založení. Svým vznikem navázala na tradici Urbanistického střediska - Útvaru hlavního architekta, který v Karlových Varech fungoval od roku 1965 do začátku 90. let minulého století. Tým KAMu v čele s ředitelem Petrem Kroppem už rok napomáhá organizovat podmínky pro vstřícný, zdravý a přívětivý funkční městský celek.

Vedle aktuálních témat, ke kterým se KAM svými stanovisky vyjadřuje, se věnuje  koncepční práci pro město Karlovy Vary a projektům celoměstského významu. „Připravujeme nyní zadání naší první architektonické soutěže, která má za úkol revitalizovat obřadní síň v Rybářích a její přímé okolí. Iniciujeme aktualizaci Strategického plánu, doprovázíme tvorbu Plánu mobility, a jakmile nám to naše personální obsazení dovolí, chceme se zapojit i do procesu tvorby územního plánu. Dalším důležitým úkolem pro tento rok je tvorba manuálu veřejných prostorů, který je v podstatě návodem pro městské organizace, městské části nebo investory, který jim ukáže, jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků.“ informuje Petr Kropp.

Komunikace je důležitá

Důležitou součástí práce KAMu je i aktivní zapojování veřejnosti, a to jak odborné veřejnosti, tak i obyvatel města a politické reprezentace. „Zahájili jsme cyklus setkávání KAMjdeme°, v rámci kterého navštěvujeme obyvatele různých městských částí a diskutujeme s nimi o jejich problémech a názorech na konkrétní čtvrť. Máme za sebou zatím tři setkání s občany, 5. března se potkáme s obyvateli Dvorů v ZŠ 1. máje.“ uvedla Jana Boukalová z KAMu.

Během prvního roku působení v Karlových Varech KAM zprovoznil a sestavil svůj tým a začal navazovat kontakty s partnery, kterými mu jsou zástupci veřejné správy, neziskových organizací, vysokých a středních škol, developeři a mnoho dalších. Uspořádal exteriérovou výstavu o veřejném prostoru a začal pravidelně pořádat přednášky o tématech týkajících se městského prostředí. Organizuje také workshopy s odborníky a setkání s odbornou veřejností, se kterou diskutuje o konkrétních projektech.    

Více informací o KAMu a jeho akcích najdete na webu www.kamkv.cz.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum