Zámecká věž se otevře veřejnosti a nabídne interaktivní výstavu o Slavných lázeňských městech Evropy

15. 6. 2022 | UNESCO, Z Infocentra, Z Karlových Varů

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je možný přístup výtahem na Zámecký vrch. Po dlouhých letech, kdy byla většina věže nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti, se nyní probouzí k životu. Při příležitosti prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu s dalšími 10 evropskými městy na Seznam světového dědictví UNESCO připravilo město interaktivní expozici, která návštěvníkům přiblíží tuto sériovou mezinárodní památku. Dveře Zámecké věže se otevřou s programem už v sobotu 25. června ve 12 hodin.   

Výstava představí  11 Slavných lázeňských měst Evropy ze 7 zemí, která byla v červenci 2021 společně zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Každé z nich je jedinečné a společně nám poskytují živoucí svědectví o unikátním lázeňském fenoménu. „Expozice podtrhuje principy zápisu a výjimečnost nejen našeho města, ale celého společenství Great Spa Towns of Europe.“ uvádí UNESCO koordinátorka pro Karlovy Vary Lucie Sochorková spolu s informací, že jedním z cílů organizace UNESCO je také osvěta a vzdělávání veřejnosti, což je jedním z důvodů vzniku této expozice.

Otevření Zámecké věže a přípravu výstavy zajistila Kancelář architektury města Karlovy Vary ve spolupráci s karlovarským Infocentrem, které je zároveň provozovatelem této budovy. „Ke spolupráci jsme si přizvali odborníky různých oborů. Vizuální a technickou stránku výstavy připravilo kreativní studio 3dsense, které má v tomto směru mnoho zkušeností, např. z výstav Sluneční králové v Národním muzeu, Institutů Paměti národa nebo z pražského Signal festivalu. Architektonický návrh zpracoval náš bývalý kolega Jan Lebl, který s námi nyní spolupracuje externě.“ uvedl Karel Adamec, ředitel KAM KV. 

“V rámci expozice jsme vytvořili 3 exponáty. Hlavní dominantou je model města vyrobený technikou 3D tisku s dynamickým podsvícením zvýrazňujícím významná místa. Další exponát prezentuje hravou formou všech 11 lázeňských měst. Třetí instalace využívá obrazové a zvukové terénní záznamy, které jsme pořídili v nejužším okolí karlovarského vřídla, a vytváří nečekaný audiovizuální zážitek.” popisuje Josef Lepša, art director kreativního studia 3dsense.

Pro návštěvníky je na slavnostní otevření, které proběhne v sobotu 25. června, nachystaný kromě samotné expozice také doprovodný program. „Těšit se můžete na fanfáry Karlovarského symfonického orchestru, ale také na přednášku historika architektury Lubomíra Zemana o historii Zámecké věže.“ zve Pavlína Kyselová z karlovarského Infocentra a dodává, že vstup v tento den bude pro všechny návštěvníky zdarma.

Otevření Zámecké věže a výstava umístěná v ní proběhne za finanční podpory Karlovarského kraje.  

Harmonogram akce

12:00 – Fanfára – Karlovarský symfonický orchestr
12:30 – Úvodní slovo primátorky města Karlovy Vary
12:40 – Představení interaktivní expozice UNESCO – Josef Dlohoš
12:50 – Slavnostní přestřižení pásky
13:00 – 18:00 – Prohlídka expozice Zámecké věže
13:00 – Fanfára – Karlovarský symfonický orchestr
13:15 – Přednáška: Historie Zámecké věže – Mgr. Lubomír Zeman
14:30 – Fanfára – Karlovarský symfonický orchestr

Vstup zdarma

Výstava bude od slavnostního otevření k dispozici každý den od 10:00 – 18:00.
Vstupenku na výstavu zakoupíte přímo na místě: 50,- Kč dospělí / 25,- Kč studenti, ZTP, důchodci a děti do 6 let zdarma (neplatí pro slavnostní otevření, kdy bude výstava včetně doprovodného programu k vidění zdarma).

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum