Údolí řeky Ohře

Typ výletu: Cyklo, Pěší
Co je cestou: Geocaching, Vyhlídky
Vzdálenost od Varů: 9 km

Minulost údolí řeky Ohře

Romantické údolí řeky Ohře se rozkládá mezi Karlovými Vary a Loktem a je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Údolí o celkové délce necelých asi osmi kilometrů bylo vytvořeno řekou Ohří, která prorvala karlovarský žulový masív hlubokým kaňonem. Na levém břehu byly na mnoho místech vlivem postupné větrné a dešťové eroze rozpukány vysoké žulové stěny v mohutné skalní pilíře a jehlany. V první polovině 19. století se stalo údolí místy peřejnaté řeky oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů. Naproti skalnímu městu stával malý výletní hostinec, kam zajížděly z Doubí a Karlových Varů fiakry. U hostince se mohli výletníci projet na lodičkách.

Cesta údolím skrývá mnoho překvapení

Turisticky značené stezky okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen. Samotným hlubokým údolím pak vede modrá turistická trasa z Doubí do Lokte v délce 9 kilometrů. Z Doubí rovněž vychází naučná stezka s 12 zastávkami s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. Naučná stezka je dlouhá 10 kilometrů a provede Vás po levém břehu Ohře. Stezka končí v obci Hory.

Vstup do údolí od Karlových Varů je chráněn mohutným skalním ostrohem, na kterém se nachází pozůstatky raně středověkého slovanského hradiště Starý Loket, opuštěného v polovině 10. století. Hradiště v Tašovicích je dokladem nejstaršího slovanského osídlení zdejší oblasti. Archeologická lokalita je jednou ze zastávek naučné stezky.

Největším lákadlem údolí je však bezesporu žulové skalní město, nazývané Svatošské skály, tvořené skalními věžemi s charakteristickou blokovou odlučností. V roce 1933 bylo skalní město pro svou jedinečnost vyhlášeno chráněným přírodním výtvorem a roku 2007 uznáno národní přírodní památkou Jan Svatoš. Svatošské skály nabízejí ideální podmínky pro horolezectví. Naproti Svatošským skalám naleznete dvě výletní restaurace a oblíbenou vysutou lávku přes Ohři, lidově zvanou „houpací most“.

V údolí Ohře se nachází pozůstatky staré důlní činnosti. Ve skalnatých strmých svazích se nachází několik vyhloubených štol a struskových hald. Historie zdejší těžby železné rudy a dalších nerostů sahá patrně až do raného středověku. Jedním z dokladů této činnosti je například štola Benátčanů, nazvaná podle italských prospektorů, kteří na Karlovarsku intenzívně pátrali po nalezištích drahých kovů, minerálů a sklářských surovin. Štola se nachází na naučné stezce.

Kudy tam

Údolí je přístupné pouze pro pěší, cyklo a vodáckou turistiku, vjezd osobním automobilům je zamezen. Nejlepší přístup z Karlových Varů je z městské části Doubí po modré turistické trase. Do výchozího bodu Vás zaveze od Tržnice autobus MHD č. 6. Na okraji Doubí se nachází také odstavné parkoviště pro osobní auta. Druhou možností je si projít údolí z opačné strany z města Loket. Do města zajíždí meziměstské autobusy či vlak. V Lokti si můžete zapůjčit kanoe či rafty a splout řeku celým skalnatým kaňonem až do Karlových Varů. Celým údolím také prochází cyklostezka z Karlových Varů do Lokte, která je součástí páteřní cyklotrasy č. 204.

Poloha

Mapa hotelu

Údolí řeky Ohře


O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum