Svatošské skály

Žulové skalní město

Typ výletu: Cyklo, Pěší
Co je cestou: Geocaching, Vyhlídky
Vzdálenost od Varů: 3 km

Vznik skalních útvarů

Žulové skalní město bylo vytvořeno řekou Ohří, která v oblasti mezi Loktem a Doubím prorvala karlovarský žulový masív hlubokým kaňonem. Na levém, nárazovém břehu vytvořila řeka vysoké žulové stěny. Vlivem postupné větrné a dešťové eroze a působením mrazu byly skalní skupiny rozpukány v mohutné skalní pilíře a jehlany.

Tradiční výletní místo

V první polovině 19. století se staly bizarní skalní útvary v romantickém údolí místy peřejnaté řeky, nazývané na základě několika místních pověstí o zkamenělém svatebním průvodu Svatošské skály, oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů. Naproti skalám stával malý výletní hostinec, kam zajížděly z Doubí a Karlových Varů fiakry. U hostince se mohli výletníci projet na lodičkách. V době romantismu inspiroval přírodní výtvor opředený pověstmi řadu umělců, Johanna Wolfganga Goetha, Theodora Körnera či Sigmunda Freuda k literárnímu či dramatickému ztvárnění. Zdejší pověst se objevila i v knize pohádek bratří Grimmů.

V roce 1933 bylo skalní město pro svou jedinečnost vyhlášeno chráněným přírodním výtvorem a roku 2007 byly nakonec Svatošské skály vyhlášeny Národní přírodní památkou Jan Svatoš. Předměty ochrany jsou geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary, dosahující výšky až 50 metrů, s charakteristickou blokovou odlučností. Na lokalitě jsou zachovány fragmenty původních borů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Kudy tam

Romantické údolí je přístupné pouze pěší, cyklo a vodní turistikou. Turisticky značené stezky okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen. Národní přírodní památka je součástí 10 kilometrů dlouhé naučné stezky Doubí – Svatošské skály s 12 zastávkami s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. Skalní město leží na cyklostezce z Karlových Varů do Lokte, po které prochází páteřní cyklotrasa č. 204. V sousedství skal naleznete dvě výletní restaurace a visutou lávku přes Ohři, lidově zvanou „houpací most“. Svatošské skály nabízejí ideální podmínky pro horolezectví.

Poloha

Mapa hotelu

Svatošské skály


O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum