Trojiční sloup v Lokti

trojboký vrcholně barokní trojičný sloup

Poloha: na náměstí uprostřed městaLoket
Období výstavby: 1718 až 1719
Architekt: Johann Karl Stülp
Oficiální zpřístupnění: 1719
Přístupnost: volně přístupný

Přístup

Historické město Loket se nachází asi 14 kilometrů od centra Karlových Varů. Výchozím bodem pro Váš pěší výlet bude karlovarská městská část Doubí, kam Vás zaveze od Tržnice autobus MHD č. 6. Odtud se vydáte po modré turistické trase. Příjemná procházka romantickým údolím řeky Ohře kolem Svatošských skal je dlouhá 9,5 kilometru a zabere Vám zhruba dvě a půl hodiny. Cestu údolím můžete rovněž zvolit pro jízdu na kole po cyklostezce, která je součástí páteřní cyklotrasy č. 204. Do Lokte zajíždí z Karlových Varů meziměstský autobus z Dolního nádraží a vlak z Horního nádraží s přestupem ve stanici Chodov. Osobním automobilem dojedete do Lokte po rychlostní silnici R6 ve směru na Cheb, na sjezdu v Loučkách odbočíte po okresní silnici 209 až do města.

Historie objektu

V roce 1716 rozhodla loketská městská o výstavbě sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice jako poděkování za odvrácení morové nákazy. Následně byla vypsána architektonická soutěž na návrh morového sloupu, ve které zvítězil návrh chebského sochaře Johanna Karla Stülpa. Trojboký vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1718 – 1719 ve středu náměstí uprostřed historického jádra města Loket. Stavební práce provedli loketští kameníci Martin a Šebestián Lambecherovi.

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je založen na trigonální kompozici. Dominantní sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno na vrcholu trojbokého sloupu. Základnu sloupu tvoří dvojstupňový podstavec na trojbokém půdorysu, doplněný plastikami světců. V horní části podstavce jsou postaveny sochy archandělů sv. Michaela, sv. Gabriela a sv. Rafeala, ve spodním patře pak sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Jana Křtitele, Panny Marie Neposkvrněné, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Trojiční sloup tvoří dominantu loketského náměstí a je cennou památkou historického města.

Kontakt

Loket

Poloha

Mapa hotelu

Trojiční sloup v Lokti
Loket


O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum