Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Vrcholně barokní pískovcový trojičný sloup

Poloha: na Tržišti pod Zámeckou věží v historickém centru města Karlovy Vary
Období výstavby: 1715 až 1716
Architekt: Oswald Josef Wenda
Oficiální zpřístupnění: 1716
Přístupnost: volně přístupný

Přístup k morovému sloupu

Přístup č. 1: K morovému sloupu dojdete z lázeňského centra města od Vřídla přes Jánský most až na Tržiště, odkud vystoupáte po schodišti přímo k objektu. Krátká procházka je dlouhá asi 150 metrů a zabere Vám zhruba pět minut.

Přístup č. 2: Druhou možností je dojet od Tržnice autobusem MHD č. 2 na konečnou zastávku „Divadelní náměstí" a odtud stejnou trasou na Tržiště až k morovému sloupu.

Historie objektu

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 171 – 1716 významným regionálním sochařem Oswaldem Josefem Wendou ze Žlutic u staré radnice na Tržišti v historickém centru města Karlovy Vary. Morový sloup byl zřízen z vděčnosti, že se lázeňskému městu roku 1713 vyhnula rozsáhlá morová epidemie. Slavnostní vysvěcení sloupu provedl roku 1716 tehdejší karlovarský farář František Böhm.

Ústředním motivem pískovcového morového sloupu je Korunování Panny Marie Neposkvrněného početí Svatou Trojicí. Sousoší je postaveno na zeměkouli, ovinuté hadem dědičného hříchu. Základnu objektu tvoří trojboký podstavec, doplněný sochami biskupů sv. Vojtěcha a sv. Augustina a sochou sv. Floriána, patrona hasičů. Celková výška objektu dosahuje 9 metrů.

Původní dominantní postavení objektu proti farnímu kostelu sv. Máří Magdalény bylo utlumeno výstavbou Vřídelní kolonády a dalšími úpravami okolí. Dodnes je však karlovarský morový sloup nádhernou ukázkou architektury vrcholného baroka.

Podrobné informace o historii sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice

Poloha

Mapa hotelu

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice


O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum