Karlovy Vary v Drážďanech

7. 11. 2023 | UNESCO, Z Infocentra, Zajímavé akce

prezentace lázeňského turismu a kulturního bohatství

Generální konzulát v saských Drážďanech uspořádal ve spolupráci s Infocentrem města Karlovy Vary, destinační agenturou Živý kraj a zahraničním zastoupením agentury CzechTourism recepci ke státnímu svátku 28. října. Stěžejním programem v letošním roce byla prezentace města Karlovy Vary a Karlovarského kraje v oblasti lázeňského turismu. S projevy vystoupili generální konzulka Markéta Meissnerová, starosta Drážďan Dirk Hilbert, primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová a náměstek ministerstva zahraničí Jan Marián. Generální konzulka ve svém proslovu vyzdvihla vysokou úroveň česko-saských vztahů a poděkovala všem institucím, které se angažují v přeshraniční spolupráci.

Během destinačních prezentací vystoupila a představila PhDr. Nora Dolanská krajské lázně jako členy světového dědictví UNESCO, a to v rámci uskupení Great Spa Towns of Europe. Léčebné zdroje, metody a indikace v jednotlivých lázních v Karlovarském kraji uvedla MUDr. Angela Franková ze Spa Resortu Sanssouci. Region jako atraktivní turistickou destinaci přítomným přiblížila ředitelka zahraničního zastoupení v Německu Markéta Chaloupková. O hudební stránku se postaralo vystoupení ředitelky Karlovarského symfonického orchestru Michaely Moc Káčerkové a koncertního mistra Martina Ondráčka. Zazněla skladba od Johanna Sebastiana Bacha, který navštívil Karlovy Vary v roce 1720, při této své návštěvě pracoval skladatel na svém slavném díle „Braniborské koncerty“. Správnou lázeňskou atmosféru doplňovaly ochutnávky teplých oplatek a bylinného likéru Becherovka.

Na místě se též prezentovaly významné krajské subjekty z oblasti cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Akce se zúčastnila řada významných českých a saských zástupců z politiky, turismu, kultury a dalších oblastí. Přítomní hosté ocenili získané informace během prezentací a akci hodnotili jako vydařený přínos v přeshraniční spolupráci obou regionů.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum