200 LET ROZVOJE lázeňského fenoménu

30. 5. 2023 | UNESCO, Z Karlových Varů, Zdraví a lázeňství

Jedenáct evropských lázeňských měst se od roku 1700 podílí na vytváření naší kultury. Zázračnou vodu, která pod povrchem bublala, do té doby takřka bez povšimnutí, zužitkovali ku prospěchu lidstva. Začali s ní léčit. Rozvoj balneologie byl nevídaný. Dopad neuvěřitelný. Až do 30. let 20. století lázně jen kvetly. Ve městech vypukl architektonický boom. Budovaly se lázeňské domy, kolonády, promenády, pramenné vývěry, nebo hotely. Cítit z toho byla pokora, láska k přírodě a úcta k lázeňství. Společně se tak utvářel jedinečný duch místa a zázračná tekutina díky tomu v těchto jedenácti úchvatných městech nepřestává uzdravovat.

Abychom tuto výjimečnost světu dokázali, musíme splňovat alespoň jedno z deseti kritérií, která byla stanovena organizací UNESCO. Slavná lázeňská města Evropy splňují následující dvě:

Kritérium (II):
Slavná lázeňská města Evropy na počátku 18. století svými inovativními myšlenkami přispěly k rozvoji medicíny, balneologie a volnočasových aktivit. Rozmachu lázeňství se přizpůsobil tehdejší rytmus života a urbanistický vývoj. Města se stala střediskem experimentování a držela krok s konkurencí i dobou. Kromě lázeňských lékařů dostali prostor pro realizaci svých myšlenek architekti, projektanti a zahradníci. Výsledkem jejich práce byly leckde impozantní pavilony a pitné haly (Trinkhalle), kolonády, malebné promenády, lázeňské domy (Kurhaus). Vše navržené tak, aby sloužilo hlavnímu účelu - k léčebnému využití vzácné minerální vody.

Kritérium (III): 
Inspirace antikou. Slavná lázeňská města Evropy jsou výjimečným svědectvím o evropském lázeňství, které má své kořeny v antickém Řecku a Římě. Dávná tradice díky nim zažila svůj restart v roce 1700 a v inovacích pokračovala do 30. let 20. století. Návštěvníci, kteří do lázní přijeli utužit své zdraví, museli často dodržovat přísný časový harmonogram. Koupele a pitné kúry byly jen jedním z mnoha bodů. Čas měli vyhrazený na zábavu a společenské aktivity jako byl tanec, hudba, divadlo či hazardní hry. Všechny doprovodné akce ovlivňovaly, to jak město bude vypadat. Lázeňství si rázem podmanilo architekturu. Proměnou prošly nejen budovy, promenády ale i městské parky. Právě tam se dámy s paraplíčky a gentlemani v cylindrech svému okolí ukazovali v duchu hesla „vidět a být viděn“ ostatními.

Karlovy Vary, spolu s dalšími 10 lázeňskými evropskými městy, byly na Seznam světového dědictví UNESCO zapsány 24. 7. 2021.

 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum