Zaměstnanci Infocentra se účastní konference cestovního ruchu Travelcon 2019

26. 4. 2019 | Z Infocentra, Zajímavé akce

Zaměstnanci Infocentra města Karlovy Vary se ve dnech 25. - 26. 4. 2019 zúčastnili 3. ročníku odborné konference cestovního ruchu Travelcon 2019, kterou pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) na českobudějovickém výstavišti.

Konference si klade za cíl před zahájením nové turistické sezóny seznámit komerční i nekomerční subjekty s aktuálními trendy turismu a inspirovat je k dalším krokům v jejich podnikání, a tím přispět k celkovému zlepšení kvality služeb v regionu.

Řeší se zde zajímavá témata, jako např. problematika GDPR v cestovním ruchu, především zhodnocení dopadu jeho zavedení, správné cílení propagace tuzemské dovolené v souvislosti s měnícím se profilem návštěvníka nebo např. stále palčivější problematika udržitelného turismu. Toto téma bude pro Karlovy Vary zvláště důležité, a to v souvislosti se zápisem lázeňského trojúhelníku na seznam památek UNESCO.

Infocentrum si slibuje aplikovat získané poznatky ve své nové marketingové koncepci rozvoje cestovního ruchu v Karlových Varech.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum