Virtuální realita míří do lázeňských zařízení Karlovarského kraje

5. 12. 2022 | Z Karlových Varů, Zdraví a lázeňství

V prosinci roku 2021 bylo realizováno dotazníkové šetření s cílem zjistit vztah potenciálních a stávajících klientů k inovacím v lázeňské léčbě. Na tento terénní průzkum navazoval odborný workshop zaměřený na možnosti virtuální reality v oblasti léčebné rehabilitace, který pořádal ILaB společně s firmou VR Medical se sídlem v Plzni. V rámci workshopu byla diskutovaná vhodná indikace, pro kterou by byla rehabilitace ve virtuální realitě přínosem.

Na základě výše uvedených průzkumů byl odstartován pilotní projekt, jehož cílem je ověření vhodnosti a účinnosti použití aplikace virtuální reality (VR) v rámci třítýdenního komplexního lázeňského pobytu. Prvním lázeňským zařízením Karlovarského kraje, které se zapojilo do výzkumné studie, se stala společnost Františkovy Lázně AQUAFORUM. V příštích měsících bude projekt realizován také v Alžbětiných lázních v Karlových Varech, léčebných lázních Konstantinovy Lázně, léčebných lázních Mariánské Lázně a řetězci lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA.

Projekt schválený Etickou komisí FN Plzeň probíhá v úzké spolupráci se společností VR medical s.r.o., která vytvořila jediný dostupný certifikovaný zdravotnický prostředek využívající VR v rehabilitaci v České republice.

Virtuální realita, jež se stává nedílnou součástí každodenního života, má velký potenciál využití v lázeňské rehabilitaci. Trénink ve virtuální realitě prokazatelně snižuje spastické bolesti a zlepšuje psychický stav pacientů. Jednoduché cviky ve virtuální realitě, které mohou pacienty motivovat ke cvičení, pomohou fyzioterapeutům oživit rehabilitaci, zintenzivnit pohyb. Pacienti přeneseni do příjemného prostředí prostřednictvím virtuální reality jsou více motivováni, mohou cvičit déle a rehabilitace je pro ně příjemnější.

„Náš výzkumný projekt zahrnuje vedle klasických léčebných metod, které jsou předepisovány na základě posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem při vstupním vyšetření, sérii terapeutických her v prostředí VR. Terapeutické hry umožňují efektivní trénink pohybu horních a dolních končetin, svalstva trupu, uvolnění svalových spasmů a posílení oslabeného svalstva," říká hlavní řešitelka projektu, výzkumná pracovnice Institutu lázeňství a balneologie Alina Huseynli.

Není to ale jediný projekt ILaBu, který se zaměřuje na moderní technologie. Střednědobým cílem instituce je vybudování společného vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti digitálních technologií v lázeňství, jež umožní realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem. Založení společného výzkumného pracoviště s poskytovateli lázeňských služeb představuje účinný způsob, jak transformovat výsledky vědy a výzkumu do podoby konzistentní, kvalifikované a nákladově efektivní služby založené na vzájemné synergii mezi jednotlivými aktéry v oblasti lázeňství a balneologie.

„Efektivní přenos vědeckých výsledků z výzkumné sféry do aplikační oblasti a jejich následné využití má klíčový význam pro rozvoj lázeňství a balneologie," shrnuje Alina Huseynli.

Informovala Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovarského kraje.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum