Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy

27. 9. 2022 | MMKV, Z Infocentra

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem Husovo náměstí 270/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 263 30 725, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu O a vložce 48 (dále jen „INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění oznámení Záměru přijme správní rada INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy, a to na zapisovaný ústav INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do veřejného rejstříku.

Věřitelé INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum