Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

24. 10. 2019 | Z Infocentra, Z Karlových Varů

Správní rada Infocentra města Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: „Ředitel obecně prospěšné společnosti INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY“

Předpokládaný nástup:                      1. prosince 2019 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:                          Karlovy Vary

Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu

 

Podmínky pro přijetí:

-  minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

-  minimálně 5 let praxe v oboru cestovního ruchu

-  řídící a organizační schopnosti

-  spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost

-  časová flexibilita

-  komunikační schopnosti, psychická odolnost

-  trestní bezúhonnost a právní způsobilost

-  dobrá znalost nejméně jednoho světového jazyka, a to slovem i písmem

-  řidičský průkaz skupiny B

Výhodou je:

-  znalost dalšího světového jazyka

-  zkušenosti v oblasti marketingu

-  znalost tvorby koncepcí v oblasti cestovního ruchu

Zaměstnanecké benefity:

-  zajímavá kreativní a perspektivní práce

-  odměňování s pevnou a pohyblivou složkou závislou na ekonomických výsledcích

-  pružná pracovní doba

Minimální náležitosti přihlášky:

-  jméno a příjmení, datum a místo narození

-  místo trvalého pobytu

-  kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a e-mail)

 

K přihlášce je nutno připojit:

-  osobní motivační dopis

-  návrh vize a koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlových Varech

-  strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče

-  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením

-  úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 15. listopadu 2019 na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary.

 

Obálka označená „Výběrové řízení – ředitel Infocentra města Karlovy Vary“ nebude v podatelnách otevřena.

 

Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů.

 

Kontaktní osoba:                            Mgr. Renata Hybnerová

Kontakt pouze e-mailem:               r.hybnerova@mmkv.cz

 

 

 

V Karlových Varech dne 23. října 2019

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum