Která kočka vyhraje?

22. 3. 2013 | Tipy a rady

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje jako doprovodný program XXX. a XXXI. Mezinárodní výstavy koček pod záštitou primátora města Karlovy Vary výtvarnou soutěž na téma Kočkománie. Soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích: 6 až 10 let, 11 až 14 let, 15 až 18 let.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města Karlovy Vary a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií.
Výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm). Je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát. Díla nebudou paspartována, práce budou fixovány. Každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným registračním formulářem. Každý přihlášený může zaslat do soutěže tři svá díla, která musí být doručena do 31. března 2013. Zaslaná díla se nevracejí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku. Z každé věkové kategorie budou vybrány tři nejlepší práce, které postoupí do finálového kola soutěže a budou následně vystaveny při XXX. a XXXI. Mezinárodní výstavě koček ve Staré Roli. Těchto devět nejlepších děl budou posuzovat návštěvníci výstavy.

Došlé práce budou prvotně vyhodnoceny hodnotící komisí složenou ze zástupců města, přizvaných výtvarníků, expertů a zástupců organizátorů Mezinárodní výstavy koček.
Autoři prací budou o výběru a o postupu do finálového kola soutěže informováni e-mailem do 20. dubna 2013.

Zdroj: Karlovarské radniční listy

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum