Karlovy Vary čeká historicky první referendum

4. 1. 2018 | Z Karlových Varů, Zajímavé akce

Spolu s prezidentskou volbou v lednu 2018 proběhne první místní referendum v Karlových Varech. 

MÍSTNÍ REFERENDUM O OBNOVĚ HISTORICKÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018

OTÁZKA POLOŽENÁ K ROZHODNUTÍ V MÍSTNÍM REFERENDU: „Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?“

Datum a hodiny konání referenda:
12. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00 h.; 13. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00 h

Právo hlasovat v místním referendu má:
• státní občan České republiky, který alespoň druhý den hlasování dosáhl věku 18 let a je v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu v Karlových Varech
• státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý hlasování dosáhl věku 18 let a je v den hlasování přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu v Karlových Varech, a to za předpokladu, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů vedeného pro volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary.

Informace o tom, do jaké hlasovací místnosti mohou jít oprávněné osoby hlasovat, bude zveřejněna v oznámení na území každého okrsku a též na www.mmkv.cz v oddíle „Místní referendum“.

Kompletní text: https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2018_01_web.pdf

Vyjádření primátora města

Ve dnech 12. a 13. ledna proběhne v Karlových Varech referendum, které může rozhodnout o osudu Vřídelní kolonády. Podle navržené otázky se bude rozhodovat nejen o vzhledu kolonády nové, ale i o tom, zda se mají ukončit opravy havarijního stavu kolonády současné. Po vyjádření souhlasu s touto otázkou tak hrozí několikaleté uzavření kolonády pro veřejnost, což bude mít dopad do oblasti cestovního ruchu a lázeňství a na to navázaných služeb. Kromě tohoto nebezpečí je nutné se zamyslet i nad otázkou, kde vzít na tak nákladný projekt finance.

Iniciátoři referenda odhadují náklady na repliku 250 milionů korun. To není reálné. Podle podrobné kalkulace bude na výstavbu kolonády a stavbou způsobené úpravy okolí potřeba více než čtyřnásobek – 1.171.000.000 korun. To je více, než rozpočet města unese. Pro podobnou stavbu navíc neexistují dotační tituly. Pro město to proto znamená nutnost na mnoho let omezit jiné výdaje, například na úklid, údržbu a obnovu města. Nástupce původního výrobce litinových prvků kolonády – salmovských strojíren a sléváren v Blansku – firma Ernst Leopold s.r.o. z Blanska dle sdělení z 22. listopadu 2017 žádnou dokumentaci k objektu Vřídelní kolonády nemá a o výrobu z kapacitních a technických důvodů nemá zájem. Tato skutečnost je pro realizaci projektu zásadní, neboť údajně nízká cena litinových prvků vycházela z předpokladu, že dokumentace k nim i originální formy jsou k dispozici. Navíc průzkum ukázal, že u nás momentálně není ani jiný výrobce, který by byl schopen či ochoten celkovou repliku kolonády zvládnout.

Náš postoj je v této věci jednoznačný. Nechceme se nejen jako představitelé města, ale ani jako jeho občané zavázat k jedinému možnému řešení – tedy replice historické litinové kolonády. Upřednostňujeme otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž, v níž se na rozhodování o vítězi budou moci podílet i karlovarští občané a odborníci. Vítězný návrh by měl svou kvalitou a nápadem zvýšit věhlas Karlových Varů v mezinárodním měřítku. Tuto myšlenku zastávají i zástupci odborné veřejnosti, kteří ji vyslovili v otevřeném dopise Spolku inženýrů a architektů, kde připomínají, že otevřené soutěže se zcela jistě může zúčastnit i návrh požadované repliky litinové kolonády. Stejné doporučení vzešlo i od autorů stavebně-historického průzkumu kolonády, mezi něž patří i historik architektury Zdeněk Lukeš. Jsme toho názoru, že výše uvedené informace by měl mít a vzít v potaz každý občan, který zvažuje účast v referendu.

Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

SIA - Otevřený dopis

SIA - Spolek inženýrů a architektů, který soustředuje stavební odborníky všech specizalizací vyzval primátora i všechny zastupitele k přípravě a vypsání veřejné architektonické soutěže na Vřídelní kolonádu a jejího okolí, od které očekává soutěž na světové úrovni za účasti významných architektů.
Celý otevřený dopis >>>

Iniciativa za obnovu litinové vřídelní kolonády

Hlavní důvody naší snahy o obnovu historické litinové kolonády jsou - za prvé poznání jejích kvalit a za druhé znalost tristního stavu stávající budovy. Cenu rekonstrukce současné budovy odhadujeme na 120 až 200 milionů Kč. Nesouhlasíme s plánem města současnou kolonádu opravit a za 15 let zbourat, aby mohla být realizována jiná kolonáda. Karlovy Vary potřebují mít krásnou a funkční Vřídelní kolonádu co nejdříve. Začátkem roku 2016 jsme proto sepsali petici za obnovení kolonády architektů F.Fellnera a H.Helmera, která vzbudila u mnoha lidí doslova nadšení. K dnešnímu dni má tato petice již přes 3 tisíce podpisů. S peticí jsme navštívili vedení města, ale to na ní žádným způsobem nereagovalo. Rozhodli jsme se tedy jít složitou cestou místního referenda, jehož výsledek by byl pro radnici závazný. Nasbírali jsme více než 5 tisíc podpisů, z nichž nám město uznalo potřebných 3800. Navzdory tomu, že jsme splnili všechny požadavky dané zákonem, zastupitelstvo konání referenda neschválilo. Nezbývalo nám, než se obrátit na soud, který spekulace města zamítl a referendum vyhlásil.

Kompletní text: https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2018_01_web.pdf

Ing. Josef Plašil, Ing. Ota Řezanka, Ing. Václav Benedikt, Olga Bischofová, Alexandr Maier

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum