Co se zde léčí

Základem tradice klasického karlovarského lázeňského léčení je neopakovatelný a jedinečný přírodní zdroj - minerální voda, jejíž účinky jsou prověřeny staletou praxí.

Kvalita minerální vody je v průběhu staletí neměnná. V karlovarských pramenech je přítomna většina prvků periodické tabulky, běžně je analyzováno přes 40 prvků potřebných pro lidský organismus.

Karlovarská minerální voda se tvoří v hloubkách cca 2500 m pod povrchem zemským. Veřejnosti je přístupná v 14 pramenech, které se od sebe liší teplotou a množstvím rozpuštěného oxidu uhličitého. Každý pramen je tak dle rozdílů teploty a proplynění jiný a s jiným účinkem.

Vedle pozitivního vlivu na celý trávicí trakt a pohybové ústrojí podporuje pitná kúra čištění organismu.

 Indikace pro lázeňské léčení v Karlových Varech

Nemoci trávicího ústrojí

 • některá onemocnění žaludku, jícnu a střev - funkční i organická, včetně refluxní nemoci jícnu
 • vředové choroby žaludku a dvanácterníku
 • střevní poruchy funkční - například habituální zácpa
 • stavy po střevních infekcích a vyléčených parazitózách
 • dráždivý trakčník
 • nespecifické záněty střev - Crohnova choroba, idiopatická proktokolitida
 • stavy po operacích střev, žadluku, žlučníku a žlučových cest
 • chronická onemocnění jater a žlučníku
 • stavy po akutní hepatitidě a toxickém poškození jater
 • chronické onemocnění slinivky břišní
 • stavy po akutní pankreatitidě
 • stavy po transplantacích jater a pankreatu

Poruchy výměny látkové

 • cukrovka
 • nadváha a obezita
 • poruchy metabolismu
 • dna

Nemoci pohybového ústrojí

 • degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů
 • funkční poruchy páteře

Zubní onemocnění

 • paradontóza - onemocnění zubních dásní

 

Zobrazit nabídku procedur

Co je pitná kúra

Pití minerální vody je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Věnujte ji, prosím, náležitou pozornost. Dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití. Pitná léčba se provádí hlavně před jídlem. Minerální vodu pijte z pohárků o obsahu 200 gramů (2 dl) 3-10 minut. Mezi jednotlivými pohárky je vhodná přestávka 5-10 minut.

Desatero pitné kúry

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek, která není určena ke stálému či neregulovanému užívání.

 1. Karlovarskou termominerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem s potřebnou erudicí.
 2. Karlovarskou termominerální vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v blízkosti pramenních vývěrů.
 3. Karlovarskou termominerální vodu je doporučeno pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných pohárků.
 4. Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholu či kouřením tabákových výrobků; škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.
 5. Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb; je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.
 6. Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.
 7. Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.
 8. Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.
 9. Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.
 10. Při odběru vody z pramenní vázy se nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.

Odborné stanovisko k výběru karlovarských termálních pramenů pro pitnou kúru

Balneologický institut Karlovy Vary, Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech a Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád – Ministerstvem zdravotnictví České republiky pověřený správce přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů, doporučují všem hostům, aby při výběru termálního pramene pro pitnou kúru, se obraceli na zkušené lázeňské lékaře, protože jedině tito odborníci mohou na základě svých zkušeností a vesměs dlouholetých znalostí doporučit optimální způsob užívání karlovarské vřídelní vody (tj. pitnou kúru). Ordinace pitné kúry je záležitostí odbornou, doplněnou léty praxe a neustálým doplňováním znalostí v oblasti vnitřního lékařství, balneologie a s tím souvisejících dalších oborů.

Nelze akceptovat laické rady, kdy rádoby odborníci radí jaký pramen na jakou diagnózu pít. Každý organismus je jedinečný a vyžaduje individuální přístup se zohledněním více faktorů (genetických, teritoriálních, souhrnu sekundárních diagnóz, osobnostních rysů, atd.), což náleží do rukou odborníka a ne laika. Nesouhlasíme s vyskytujícími se informacemi o karlovarských pramenech, které jsou nepravdivé a lázeňské hosty uvádějí v omyl.

Zatímco základní chemické složení všech výronů termy je téměř shodné, liší se jednotlivé prameny navzájem svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek.

Z hlediska hydrochemického a genetického je chemismus karlovarských pramenů mimořádně komplikovaný a tudíž i mimořádně zajímavý. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu typu Na-HCO3SO4Cl (alkalickou glauberovou slanou, dle starší nomenklatury alkalicko-salinicko-muriatickou). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek.

Zásadní informace o složení pramenů je možné dohledat na webu Referenčních laboratoří přírodních léčivých zdrojů – příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví ČR viz http://www.rlplz.cz/kvprameny.htm

Kolonády a prameny v Karlových Varech

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum