Osobní doklady v proměnách času

Vstupné

zdarma

Na této, poněkud netradiční výstavě bychom Vám chtěli představit historii věcí pro nás tak zcela běžných, že si mnohdy ani neuvědomujeme, že je po kapsách, v kabelkách, pohozeny na sedačkách našich aut nebo uloženy kdesi ve skříni vlastně máme. Jejich potřeba však zpravidla nastane při jednání s úřady, bankami, zaměstnavateli nebo při cestováním do ciziny.

Jsou to naše osobní doklady.

Kdy a kde vznikla potřeba někoho jakkoliv evidovat, někam jej zapsat, vést si o něm záznamy to asi přesně nezjistíme.

Mít své otroky nebo poddané pod kontrolou to byla asi potřeba každého panovníka.

V dávných dobách samozřejmě vznikla i potřeba cestování za obchodem a cestovatel či panovníkův vyslanec měl zapotřebí nějakého dokumentu, který by mu zajišťoval bezpečný průchod cizím územím.

Prvními cestovními doklady v našem pojetí byly listiny, vydávané jednotlivým osobám panovníky nebo vysokými šlechtici. Tyto průvodní listy od středověku u nás nazývané glejty (z německého der Geleitbrief), potvrzovaly ochranu dané osoby či skupiny na určitém území při jeho průchodu nebo pobytu na něm. Takový glejt vydal například Zikmund Lucemburský Mistru Janu Husovi. Listina sice zajišťovala českému reformátorovi ochranu při cestě do Kostnice na koncil, který však Husa odsoudil na hranici. Zikmundem vydaný cestovní doklad neměl právní sílu zvrátit rozsudek církevního shromáždění.

Protože se v dávné minulosti cestovalo zejména po cestách mořských, tedy přes přístavy dostaly doklady název Passe – port tj. průchod přístavem.

S rozmachem měšťanského stavu a především s rozvojem dopravy (železnice, lodní doprava) začaly státní úřady přibližně od poloviny devatenáctého století vydávat občanům cestovní pasy (z francouzského passer, německého passieren, anglického pass – projít, projet), tedy doklady, které jejich držitelům měly zaručit po určité období volný průchod a pobyt na území jiných států.

Na naší výstavě však můžete shlédnout nejen doklady cestovní. Pokusili jsme se představit i doklady typu občanských průkazů, rodných listů oddacích listů, listů domovských, různých druhů vysvědčení či osvědčení a dalších, neméně zajímavých dokladů po našich předcích a to i s informací o jejich účelu a jejich použití.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Výstava archiválií ze soukromé sbírky Bohuslava Karbana.

Prohlídka Schengenbusu

Doprovodná akce pořádaná ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Odborem cizinecké policie 17. 5. 2017 od 12:00 do 18:30 hod si zájemci mohou prohlédnout zcela nového unikátního pomocníka cizinecké policie tzv. „schengenbus“, speciální policejní vůz, vybavený nejmodernější policejní technikou k odhalení padělaných dokladů.

http://www.knihovnakv.cz/akce/osobni-doklady-v-promenach-casu-a6063.htm

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum