Jan Tichý – Konstrukty vizí

Vstupné

80 / 40 Kč

Termíny

Pátek 22. 3. 2024 do 25. 5. 2024

Jan Tichý absolvoval v roce 1989 ateliér malby u Prof. Františka Jiroudka a Doc. Jiřího Karmazína na Akademii výtvarných umění v Praze. Je tedy především malíř, ale vyjadřuje se vícero výtvarnými technikami. Kromě malby se zabývá kresbou, příležitostně se věnuje grafice, práci se sklem a řadu let také vytváření objektů v porcelánu. Jeho aktuální výstava KONSTRUKTY VIZÍ v Becherově vile představuje tři okruhy jeho tvůrčí práce: malbu, kresbu a porcelán. Díla ve všech třech technikách nesou ovšem společné rysy – osobitý rukopis, hledání adekvátního výrazu, smysl pro harmonii, monumentalitu a zároveň pro jemné zpracování plochy i detailu. Zastoupením na výstavě i v umělcově tvorbě nejvíce frekventuje malba, která je dlouhodobě základní platformou umělcova vyjádření a lze ji rámcově vymezit do tří žánrů. Nejstarší z nich je „krajinomalba“; jež se ale reálným krajinným námětům výrazně vzdaluje směrem k abstrakci, volně inspirované přírodou, jejími procesy a událostmi. Své kontemplativní úvahy o okolním světě a vlastních subjektivních prožitcích v ní malíř velmi často převádí do úsporně redukované polohy. Například v Lipanské krajině se v principu jedná o dualitu země a oblohy, navíc v monochromní barevnosti. Odlišnost obou tonálně obdobných karmínových ploch je vytvořena pouze rozdílným valérem a traktováním dolní kompoziční části pod horizontem. Přírodní inspirační zdroje neopouští Jan Tichý dodnes, přibližně před patnácti léty se však v jeho obrazech začaly objevovat náměty „architektury“, které mají ovšem ke konvenční podobě staveb či architektonických prvků stejně daleko jako v předchozím případě volné krajiny. Těmto stavebně uchopeným kompozicím dominují neologismy v podobě měkce konstruovaných stereometrických objektů většinou s nepříliš exaktními tvary, jež mají ve výsledku blíže k jakési snové 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum