Město sobě

Karlovy Vary spustí anketu

Město sobě

Místo

Karlovy Vary

Vstupné

zdarma

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Obyvatelé Karlových Varů dostanou opět možnost zapojit se do výběru projektů, které vylepší veřejný prostor města. Na loňskou anketu Čtvrti sobě naváže obdobný program nazvaný Město sobě. Cílem je navrhnout projekty, které povznesou veřejný prostor. Samotnému výběru budou předcházet dvě diskusní fóra, 21. listopadu v Alžbětiných lázních a 28. listopadu v Lidovém domě ve Staré Roli, vždy od 17 hodin.

„Smyslem akce Město sobě a diskusních fór je představit obyvatelům Karlových Varů zásadní projekty, které se v předchozích letech a měsících podařilo zrealizovat a získat zpětnou vazbu k těm aktivitám a projektům, jejichž iniciátorem byla veřejnost. Ať už to bylo v minulosti v rámci diskusních fór s obyvateli jednotlivých karlovarských čtvrtí, tak prostřednictvím loňského průzkumu Čtvrti sobě. Zároveň chceme veřejnost zapojit do výběru dalších projektů, které pozvednou veřejný prostor Karlových Varů. A samozřejmě chceme dát také prostor účastníkům setkání k dotazům a podnětům,“ vysvětluje primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

V loňském roce město uspořádalo průzkum Čtvrti sobě!, ve kterém dostali obyvatelé možnost navrhnout a později vybrat projekty pro jednotlivé karlovarské čtvrti. Z více než 560 nápadů vzešlo čtrnáct projektů. Některé z nich, jako sportovní hřiště v Bohaticích nebo revitalizace sadu Třešňovka v Doubí, se již podařilo zrealizovat. Další jsou připravovány, například úprava okolí rybníčku v Mozartově ulici v Drahovicích nebo parkové náměstí u Meteoru v Tuhnicích. Mnohé nápady z ankety se staly inspirací pro přípravu návrhů programu Město sobě.

„Je pochopitelné, že každý ocení opravené chodníky a silnice, uklizená veřejná prostranství, někdo by přivítal více parkovacích míst, jiný naopak více zeleně, dětských hřišť… Na tom všem samozřejmě pracujeme, alespoň v rámci finančních možností města. Ale chtěli bychom investovat také do projektů s další přidanou hodnotou, zejména do veřejných prostor. A právě do jejich výběru zapojíme veřejnost. Na začátku prosince spustíme internetovou anketu k projektům tzv. malého zásahu. To jsou ty, které nepředstavují vysokou finanční a technickou náročnost, ale přesto mohou zejména veřejný prostor vhodně kultivovat a oživit. Věřím, že výsledkem bude řada inspirativních nápadů,“ dodává Petr Bursík.

Diskusní část projektu Město sobě za účasti představitelů Karlových Varů bude mít dvě dějství, rozdělená budou pro dvě skupiny městských čtvrtí. První diskusní fórum zaměřené na devět čtvrtí se uskuteční 21. listopadu v Alžbětiných lázních, obyvatele dalších sedmi čtvrtí pak pozveme 28. listopadu do Lidového domu ve Staré Roli. Každé setkání proběhne formou dvou moderovaných prezentací a následně dostanou účastníci prostor k diskusi nejen nad představenými projekty, ale i nad každodenními problémy, které je v jejich čtvrtích trápí.

TERMÍNY DISKUSNÍCH SETKÁNÍ A ČLENĚNÍ MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ

  • 21. 11. 2023 od 17.00 hod. v Alžbětiných lázních (centrum, Tuhnice, Drahovice, Bohatice, Doubí, Tašovice, Olšová Vrata, Hůrky, Cihelny)
  • 28. 11. 2023 od 17.00 hod. v Lidovém domě ve Staré Roli (Dvory, Rybáře, Stará Role, Sedlec, Počerny, Rosnice, Čankov)

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum