Doklady dobové typografie v Karlových Varech

Přednáška Mgr. Karla Hambergera z Národního památkového ústavu v Lokti

Vstupné

40 Kč

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Místo: Hlavní budova Dvory - sál

Prezentace se bude zabývat opomíjenou problematikou dobové typografie, jež se "vytratila" z karlovarského veřejného prostoru po roce 1945.

Dnes již fragmentárně dochované nápisy inzertní a reklamní povahy aj. (zejm. písmomalířsky provedené) lze z hlediska památkové péče vnímat jako cenný pramen dokládající vývoj a proměny vizuální stránky uličního parteru. Stylové provedení nápisů bylo v souladu s jejich nosiči (zejm. architekturou), díky čemuž přispívaly ke kultivaci veřejného prostoru. 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum