Výstava obrazů Václava M. Wittnera

Vstupné

není uvedeno

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Vernisáž výstavy: 10.1. 2018 v 17.00, úvodní slovo pronese Mgr. Eva Hanyková. 

Primář MUDr. Václav M. Wittner 

Narodil se 5.2.1931 v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Jeho tatínek byl bytový architekt a výborný kreslíř.

Během studia na klasickém gymnasiu v Brně s výukou latiny a řečtiny si Václava všiml pan profesor akademický malíř Ludvík Dvořáček, který vyučoval výtvarnou výchovu, a doporučil mu účast ve výtvarném kroužku v ateliéru akademického malíře mistra Josefa Zamazala (na Dominikánském náměstí 5 v Brně), kam docházel okolo roku 1950 několik roků 1-2× týdně, po škole nebo v sobotu od 14 hodin, aby studenti ještě zastihli denní světlo. Ateliér byl umístěn úplně nahoře v domě pod střechou. Žáci malovali a také spolu s Mistrem filosofovali. Z této doby pochází realistická díla, portréty, krajiny, obraz Operace. Václav přistupoval k malbě odpovědně, měl přemýšlivý výtvarný pohled a tvůrčí přístup.

Po maturitě studoval medicínu v Olomouci, pak v Brně, od 1.8.1960 nastoupil jako lékař do Karlových Varů. Stále spojoval zdraví a umění, psal verše a maloval abstraktní obrazy, většinu v letech 1968-1969 snad z radosti z narození dětí, a potom okolo roku 2000. Obrazy znázorňují nálady a pocity – lásku, štěstí, radost, život, čas, rytmy, zlatý klíč, také přírodu – slunce a slunečnice, vodu a les. Často se prolínají se vzpomínkami na dětství – kačenka, na vycházky s dívkou okolo řeky Svratky zvláště na Silvestra, když odbíjí půlnoc. Některé obrazy jsou podepsány VMW. Obrazy obdivovali básníci Ludvík Kundera, Miroslav Florian  a Vatju Rakovski.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum