Slavné lázně evropy

„Slavné lázně Evropy“ je uskupení 11 výjimečných lázeňských měst ze 7 zemí, které byly nominovány na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Každé z těchto jedenácti měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k inovativnímu přístupu, který kombinoval unikátní urbanismus, specifickou architektonickou typologii, parkové úpravy a celostní přístup ke zdraví a trávení volného času v malebné lázeňské krajině. Spojení všech těchto faktorů ovlivnilo vývoj intelektuální, umělecké, sociální i politické úrovně celé evropské společnosti. V lázních se v minulosti konala důležitá politická setkání a lázeňské prostředí podněcovalo významné umělce v jejich tvorbě, která je dodnes v lázeňských městech přítomna. Lázeňské procedury, ovlivňující tělo, mysl i ducha tak zajišťují neustálý přínos evropské kultuře, mentalitě, zdraví i zvykům.

Pro zapsání na Seznam světového dědictví musejí statky vykazovat výjimečnou světovou hodnotu a splňovat alespoň jedno z deseti výběrových kritérií UNESCO. Mezinárodní sériová nominace Great Spas of Europe, splňuje kritéria čtyři:

Kritérium II

„Nominace musí ovlivňovat vymezené období nebo dané oblasti kultury, architektury, technologie a projektování měst a krajiny.”

Vliv na evropská města

Nominovaná města ovlivnila rozvoj Evropy mezi 18. a 20. stoletím. Přítomnost pokrokových myslitelů a prostor k diskuzím znamenaly rozvoj vědy, medicíny a umění.

Kritérium III

„Přinášet jedinečné a výjimečné svědectví o tradicích živých nebo zaniklých civilizací.”

Lázeňská kultura – lidské zdraví 

Nominace dokládá komplexní přístup ke zdraví, který se ve městech rozvíjel. Lázeňská kúra se tak nestala pouze předmětem určování diagnóz, ale zahrnovala zdravé stravování, pohyb a kvalitní trávení volného času. Tím byl položen základ moderní lázeňské turistiky.

Kritérium IV

“Nominace musí být příkladem určitého architektonického či technologického souboru a krajiny ilustrující jedno nebo více období v dějinách.”

Jedinečná městská typologie 

„Slavné lázně Evropy“ jsou typologickým příkladem tzv. „lázeňského města“. Tedy kombinací kvalitní architektury, městského plánování a krajinného designu, uzpůsobeného podle rozmístění přírodních minerálních pramenů a výrazným vlivem na moderní cestovní ruch.

Kritérium VI

“Nominace musí spojovat události, tradice, myšlenkové proudy a umělecká díla, která danou lokalitu výrazně obohacují.“

Křižovatka mezinárodní kultury

Mezinárodní propojení sociálních, politických a uměleckých myšlenek vytvářelo náboženskou a sociální svobodu. Lázeňská města byla sídlem uměleckých mecenášů a inspirací pro různá díla. Mnoho umělců zde poprvé vystavovalo nebo vystupovalo.

Více informací na www.greatspasofeurope.org

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum