Liposukce - odsátí tuku

Liposukce (odsátí tuku) je chirurgický výkon, při kterém provádíme snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku tam, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání. Liposukce však není metodou, která snižuje nadváhu obézních jedinců. Liposukce také není vhodná pro redukci podkožního tuku na velkých plochách, kde není vytvořen tukový polštář (přední strana stehen, lýtka, nadbřišek, záda apod.), protože na kůži mohou v takovém případě vzniknout nepravidelné nerovnosti, které se pak obtížně odstraňují. Kvalita, kontraktilita a elasticita kůže je rovněž velmi důležitá pro výsledný efekt, při nedostatečné elasticitě a kontraktilitě, které se snižují s věkem, může zůstat kůže po výkonu povolená a povislá, proto je třeba zvážit i rozsah výkonu úměrně věku. Pro liposukci jsou vhodné zejména partie boků, podbřišek, stehna v oblasti kyčelního kloubu a pod hýžděmi a vnitřní strany kolen.
Je nutno uvést, že celkové množství tuku, odsáté během jedné operace by nemělo přesáhnout 2000 – 3000 ml (dle celkové tělesné hmotnosti), z důvodů možných komplikací celkového zdravotního stavu. Výkon však lze provést vícedobě, ev. opakovaně. Liposukce, jako každá operační metoda prošla svým vývojem a stále více je různě modifikována i dalšími současnými technickými možnostmi moderní medicíny. Princip odsátí tuku zůstává u všech metod, liší se způsoby a možnostmi rozrušení tukové vrstvy. Podkožní tuková vrstva, kde má být tuk odsáván, se nejprve připraví injekčním nastříknutím farmakologicky upravené tekutiny, která usnadní následné odsávání, sníží citlivost a zmenší drobné krvácení. U klasické liposukce je tuk rozrušován mechanicky pohybem liposukční kanyly a současně odsáván. Stejná metoda je používána i při tumescentní liposukci, kdy je nastříknuto větší množství tekutiny. Tím dojde k dostatečnému znecitlivění a narušení celistvosti tukových buněk a snadnějšímu odsávání. Vibrační liposukce rovněž využívá mechanického rozrušení tukové vrstvy kanylou s vysokofrekvenční vibrací. Dále je k rozrušování tuku užíváno ultrazvukových nebo radiových vln. Ultrazvuková sonda může být umístěna buď přímou v kanyle, kdy se tuk současně odsává, nebo se používá k rozrušení tukové vrstvy vnější ultrazvuková nebo radiofrekvenční sonda a tuk je odsáván následně. Ke stejnému účelu je používáno i laserového záření.
Na našem pracovišti provádíme klasickou liposukci a liposukci s vnější ultrazvukovou sondou. Tato metoda slučuje výhody klasické a ultrazvukové liposukce – k rozrušení tukových buněk ultrazvukem dochází zvnějšku a tuk se odsává sice klasicky, ale tenkými kanylami.

Výhody ultrazvukové liposukce:

• Tukové buňky jsou rozrušeny neinvazivně vnější ultrazvukovou sondou, takže riziko poškození kůže je minimální (oproti ultrazvukové sondě zaváděné pod kůži)
• Tuková vrstva není rozrušena mechanicky (oproti klasické liposukci), takže rozrušení tukové tkáně je rovnoměrnější, šetrnější a dokonalejší
• Krvácení během výkonu i po operaci je menší
• Riziko vzniku pooperačních nerovností kůže je menší
• Bolestivost po zákroku je menší a krevní podlitiny – modřiny – jsou oproti klasické liposukci většinou pouze podkožně, nikoli v celé tukové vrstvě, proto jsou vstřebány rychleji
• Doba hojení a vstřebávání je zkrácena cca na polovinu, tj. cca na dva týdny (oproti cca 4 týdnům), kratší je tedy i doba rekonvalescence a nošení elastických návleků

Liposukce – kdy operovat

Odhaduje se, že tvorba tukových buněk co do jejich počtu, je ukončena mezi 14-16 rokem věku, pak už tukové buňky nabírají tuk a zvětšují svůj objem. Proto liposukce není vhodně provádět u příliš mladých pacientů. Optimální věkové rozmezí pacienta je 18-35 let.
V pozdějším věku se zvyšuje riziko povislé kůže a podkožních nerovností, proto lze liposukci provádět v rozsahu, který nám dovolí elasticita a celková kvalita kůže. Rozsah a metodu bychom měli volit vždy individuálně při konzultaci.

Předoperační příprava před liposukcí

Předpokladem pro provedení liposukce je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacienta. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2-3 týdny před odsátím tuku by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před liposukcí není vhodné.
Určitě by měla být vyloučena gravidita. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci. Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Liposukce - popis zákroku

Před liposukcí obvykle provádíme nákres lokalit a rozsahu, kde se bude tuk v podkoží odsávat. Malý rozsah liposukce event. tumescentní liposukci lze provádět v místním znecitlivění nebo analgosedaci. Obvykle však je zákrok prováděn v celkové narkóze.
Dle zvolené metody provedeme nejprve injekční aplikaci roztoku do podkožní vrstvy tuku a poté přistoupíme k vlastnímu odsávání tuku. Operační řezy, dlouhé 4-6mm, jsou provedeny v místech nejméně viditelných a po odsátí tuku sešity adaptačními stehy.
Po provedení liposukce ihned navlékáme elastické návleky.

Pooperační průběh po liposukci

Pokud je liposukce prováděna v narkóze, obvykle propouštíme do domácího ošetřování následující den po operaci. 2-3 dny po operaci doporučujeme klidový režim a chůzi omezíme jen na nejnutnější (WC, jídlo apod.). V případě nedodržení klidového režimu může dojít k otoku dolních končetin a zvětšení rozsahu krevních podlitin. Rovněž tělesná teplota může přechodně na 1-3 dny stoupat do 38 st. C. Do vyjmutí stehů (7.-10. den) doporučujeme pouze menší zátěž a postupnou pohybovou rehabilitaci. Sprchování je možné od 3. dne po operaci.
Během prvního měsíce po liposukci doporučujeme návlek snímat jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně, dále je třeba několikrát denně provádět masáže operovaných ploch válečkováním. V této době rovněž není vhodné vystavovat kůži v místech, kde byla liposukce provedena, slunečnímu záření. Kůže po liposukci se vstřebávajícími se modřinami může velmi snadno nepravidelně pigmentovat a tyto barevné změny pak mohou i více než rok přetrvávat.
Po 4 týdnech po operaci je provedena kontrola, obvykle doporučujeme elastické návleky nosit ještě 2-4 týdny přes den, zejména při zátěži a cvičení či sportování. Po třech měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu.
Po této době již lze hodnotit míru úspěšnosti provedené liposukce a efekt zůstává již trvalý.
Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu, rekonvalescence je individuální a závisí nejen na rozsahu zákroku, daných možnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta. Společným zájmem pacienta a chirurga je pozitivní výsledek liposukce a oboustranná spokojenost. Vzájemná důvěra a spolupráce je proto nezbytným předpokladem.

Komplikace po liposukci

Nejčastější komplikací po liposukci jsou nerovnosti kůže, které přetrvávají i po 3-4 měsících. Je to způsobeno buď již nedostatečnou elasticitou kůže, zvýšeným úbytkem tukových buněk po zákroku nebo plošným projizvením podkoží. Pooperační péče a masáže jsou pro minimalizaci těchto projevů velmi důležité. Pokud tyto problémy přetrvávají, je možné je řešit korekčním zákrokem, který je vhodný nejdříve po 6 měsících po operaci. Menší korekce je možné řešit i v místním znecitlivění a následná rekonvalescence je obvykle kratší a bez větších omezení. Časné komplikace liposukcí jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (podávání antibiotik a léků omezujících podkožní krvácení).

Zdroj: www.uem.cz

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum