Karlovarský folklorní festival

Mezinárodní folklorní lázeň

Místo

Karlovy Vary

Vstupné

dle konkrétní akce

7 klíčových poslání Karlovarského folklorního festivalu

...oživuje tradice a posiluje kulturní a regionální identitu

Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska, a díky tomu posilovat vztah obyvatel s územím, na kterém žijí, a které bylo poznamenáno složitým historickým vývojem.

...sbližuje a integruje

Festival svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám, a jejich aktivním zapojením do mnoha doprovodných akcí, poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. Během festivalu se setkávají účinkující ze všech koutů světa, a přicházejí do přímého kontaktu s diváky, nehledě na národnost, rasu, či náboženské vyznání. Festival tak otevírá prostor pro mezinárodní kulturní dialog.

Karlovarský folklorní festival má také za cíl, prostřednictvím folkloru a tradic národností, které žijí v České republice v menšině, přispět k jejich vzájemnému respektu a toleranci, a usnadnit tak jejich soužití s českou kulturou.

...pomáhá

Jelikož se folklor týká všech, včetně těch, kteří neměli či nemají v životě jednoduché podmínky, spolupracují organizátoři Karlovarského folklorního festivalu s charitativními organizacemi a od roku 2010 věnují každoročně část zisku ze vstupného na dobročinnou aktivitu.

...vzdělává

Karlovarský folklorní festival spolupracuje se školami v Karlovarském kraji a pořádá debaty zahraničních účinkujících se studenty. Kromě toho pořádá zábavně-vzdělávací akce pro děti, během festivalu se také mohou návštěvníci zapojit do workshopů a přednášek, naučit se typické taneční kroky nebo detailněji poznat tradice a historii Karlovarska.

...rozvíjí

Díky všem aktivitám, které Karlovarský folklorní festival zahrnuje, přispívá tato akce k prohlubování a rozšiřování mezinárodní spolupráce a navazuje trvalá partnerství s místními kulturními a sociálními organizacemi a spolky. K jednomu z nejcennějších prvků festivalu patří jeho pořadatelé, mezi něž náleží jak členi všech složek SPaT Dyleň, tak další dobrovolníci, kteří neustále rozvíjejí své tvůrčí a organizační schopnosti, čímž obohacují nejen sebe, ale i kvalitu festivalu a jeho celkový přínos.

...vytváří nové umělecké hodnoty

Folklor se netýká pouze lidové kultury, ale také vytváření uměleckých hodnot. Na festival přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory z celého světa, z nichž mnohé každým svým představením posunují hranice umění o kus výše. Karlovarský festival je hrdý na to, že může takové soubory hostit a každoročně zprostředkovávat tyto umělecké zážitky obecenstvu v Karlových Varech a okolí.

...baví

Festival nabízí každému možnost aktivního i pasivního odpočinku. Téměř na všech programech festivalu mají návštěvníci všech věkových vrstev, od dětí až po seniory, možnost zatančit si, zazpívat si, hrát si či kreslit, nebo pouze poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky na scéně v rozmanitých lidových krojích.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Podrobné infromace můžete najít na oficiálním webu: www.kffestival.cz

Program 26. ročníku

Středa 1. 9. 2021
10:00 ZAHÁJENÍ JARMARKU LIDOVÝCH ŘEMESEL PŘED LH THERMAL A U HLAVNÍ POŠTY
Čtvrtek 2. 9. 2021
15:00 KONCERTY ZAHRANIČNÍCH SOUBORŮ V OSTROVĚ
19:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 26. KARLOVARSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU
Vystoupení zahraničních souborů, Alžbětiny Lázně, Karlovy Vary
Pátek 3. 9. 2021
9:00 - 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE – KRAJ DOKOŘÁN
Výchovné koncerty pro základní a střední školy, prezentace folklorních souborů
12:00 ZAHÁJENÍ PORCELÁNOVÝCH SLAVNOSTÍ
Scéna před GH Pupp
12:00 - 18:00 FESTIVAL VÍNA
Scéna před Alžbětinými lázněmi
14:00 SLOVENSKÁ VESELICE
Vystoupení pořádané Obcí Slováků Karlovy Vary
16:30 POZVÁNKA NA FESTIVAL
Vystoupení souborů, scéna u LH Thermal
19:30 FOLOKLORPÁRTY

Večerní setkání a zábava pro všechny účinkující i diváky

Sobota 4. 9. 2021
10:00 – 11:30 ŽIJÍ S NÁMI
Koncert národnostních menšin, scéna u LH Thermal
09:00 – 17:30 PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI
Scéna před GH Pupp
10:00 – 16:00 TANČÍME LIDEM PRO RADOST

Mlýnská kolonáda, Sadová kolonáda, historické památky města

12:00 až 18:00 FESTIVAL VÍNA
Scéna před Alžbětinými lázněmi
14:00 KONCERT V MUZEU – KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ MUZEUM
Koncert u příležitosti 20 let úmrtí A. Baloubnové
14:00 ZÁBAVA NA JARMARKU - TANCOVÁNÍ NA JARMARKU S VÝUKOU TANCŮ
Scéna u LH Thermal
16:00 PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Trasa od Tržní kolonády k LH Thermal

17:30 FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM
Scéna u LH Thermal
Neděle 5. 9. 2021
10:00 SNÍDANĚ U PRAMENŮ
Tržní kolonáda
11:00 ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ

Tržní kolonáda, Mlýnská kolonáda, Vřídelní kolonáda, Pramen Svoboda, Sadová kolonáda

12:30 FOLKLORNÍ STEZKA - Zábavně-naučný program pro děti doplněný mnoha soutěžemi pro děti
Přírodní amfiteátr v Lokti
14:30 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - Benefiční koncert – slavnostní ukončení festivalu
Přírodní amfiteátr v Lokti

Jedná se o předpokládaný program folklorního festivalu ke dni 15. 6. 2021.

Změna programu může pochopitelně nastat.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum