Karlovarský folklorní festival

Mezinárodní folklorní lázeň

Místo

Karlovy Vary

Vstupné

dle konkrétní akce

7 klíčových poslání Karlovarského folklorního festivalu

...oživuje tradice a posiluje kulturní a regionální identitu

Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska, a díky tomu posilovat vztah obyvatel s územím, na kterém žijí, a které bylo poznamenáno složitým historickým vývojem.

...sbližuje a integruje

Festival svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám, a jejich aktivním zapojením do mnoha doprovodných akcí, poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. Během festivalu se setkávají účinkující ze všech koutů světa, a přicházejí do přímého kontaktu s diváky, nehledě na národnost, rasu, či náboženské vyznání. Festival tak otevírá prostor pro mezinárodní kulturní dialog.

Karlovarský folklorní festival má také za cíl, prostřednictvím folkloru a tradic národností, které žijí v České republice v menšině, přispět k jejich vzájemnému respektu a toleranci, a usnadnit tak jejich soužití s českou kulturou.

...pomáhá

Jelikož se folklor týká všech, včetně těch, kteří neměli či nemají v životě jednoduché podmínky, spolupracují organizátoři Karlovarského folklorního festivalu s charitativními organizacemi a od roku 2010 věnují každoročně část zisku ze vstupného na dobročinnou aktivitu.

...vzdělává

Karlovarský folklorní festival spolupracuje se školami v Karlovarském kraji a pořádá debaty zahraničních účinkujících se studenty. Kromě toho pořádá zábavně-vzdělávací akce pro děti, během festivalu se také mohou návštěvníci zapojit do workshopů a přednášek, naučit se typické taneční kroky nebo detailněji poznat tradice a historii Karlovarska.

...rozvíjí

Díky všem aktivitám, které Karlovarský folklorní festival zahrnuje, přispívá tato akce k prohlubování a rozšiřování mezinárodní spolupráce a navazuje trvalá partnerství s místními kulturními a sociálními organizacemi a spolky. K jednomu z nejcennějších prvků festivalu patří jeho pořadatelé, mezi něž náleží jak členi všech složek SPaT Dyleň, tak další dobrovolníci, kteří neustále rozvíjejí své tvůrčí a organizační schopnosti, čímž obohacují nejen sebe, ale i kvalitu festivalu a jeho celkový přínos.

...vytváří nové umělecké hodnoty

Folklor se netýká pouze lidové kultury, ale také vytváření uměleckých hodnot. Na festival přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory z celého světa, z nichž mnohé každým svým představením posunují hranice umění o kus výše. Karlovarský festival je hrdý na to, že může takové soubory hostit a každoročně zprostředkovávat tyto umělecké zážitky obecenstvu v Karlových Varech a okolí.

...baví

Festival nabízí každému možnost aktivního i pasivního odpočinku. Téměř na všech programech festivalu mají návštěvníci všech věkových vrstev, od dětí až po seniory, možnost zatančit si, zazpívat si, hrát si či kreslit, nebo pouze poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky na scéně v rozmanitých lidových krojích.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Podrobné infromace a program aktuálního ročníku naleznete na oficiálním webu www.kffestival.cz.

STŘEDA 30. 8. 2023

10.00 – 18.00 | JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Karlovy Vary – prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech

Ukázka tradičních řemesel a prodej výrobků z nich včetně mnoha pochutin

ČTVRTEK 31. 8. 2023

10.00 – 18.00 | JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Karlovy Vary – prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech

Ukázka tradičních řemesel a prodej výrobků z nich včetně mnoha pochutin

15.00 | SLOVENSKÁ VESELICE
Rosnice – Restaurace U Kaštanů
Vystoupení slovenského souboru pro Obec Slovákov v Českej republike, uzavřená společnost

PÁTEK 1. 9. 2023

10.00 – 18.00 | JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Karlovy Vary – prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech

Ukázka tradičních řemesel a prodej výrobků z nich včetně mnoha pochutin

15.00 – 19.00 | FESTIVAL V SADECH
Karlovy Vary – Smetanovy sady
Hlavní scéna 28. KFF, folklorní i nefolklorní programy spojené s prezentací regionálních pivovarů a moravských vín

15.00 – 15.30 | Zahájení
15.30 – 17.30 | Vystoupení folklorních souborů
17.30 – 18.00 | Folklorní soutěže
18.00 – 19.00 | Steven’s – kapela s prvky blues, rocku a funkových groovů

18.00 – 01.30 | FOLKLORPÁRTY
Karlovy Vary – Stará Role – Lidový dům Karlovy Vary
Večerní setkání účastníků 28. KFF, uzavřená společnost

19.00 – 20.00 | MEZINÁRODNÍ FOLKLOR V CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH
Karlovy Vary – Císařské lázně – Atrium sál
Zahajovací koncert zahraničních souborů 28. KFF *

SOBOTA 2. 9. 2023

09.00 – 14.00 | VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Karlovy Vary – prostranství před Hotelem Thermal

Přehlídka automobilových veteránů pořádaná se spolkem Veteránisté Bohatice

10.00 – 18.00 | JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Karlovy Vary – prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech

Ukázka tradičních řemesel a prodej výrobků z nich včetně mnoha pochutin

10.00 – 18.30 | FESTIVAL V SADECH
Karlovy Vary – Smetanovy sady

Hlavní scéna 28. KFF, folklorní i nefolklorní programy spojené s prezentací regionálních pivovarů a moravských vín

10.00 – 11.00 | Vystoupení folklorních souborů
11.00 – 12.00 | Divadélko Ondřej – program pro děti
12.00 – 13.30 | Vystoupení folklorních souborů
13.30 – 14.00 | Folklorní soutěže
14.00 – 15.00 | Výuka folklorních tanců pro veřejnost
15.00 – 15.30 | Vystoupení folklorních souborů
15.30 – 16.30 | Divadélko Ondřej – program pro děti
16.30 – 18.00 | Vystoupení folklorních souborů, příchod Slavnostního krojovaného průvodu
18.00 – 18.30 | Folklorní soutěže

14.00 – 15.00 | DUDY A DUDÁCKÉ MUZIKY V MUZEU
Karlovy Vary – Muzeum Karlovy Vary
Pořad lidových muzik s dudáckou tematikou

16.00 – 17.00 | SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD
Karlovy Vary – trasa od Tržní kolonády do Smetanových sadů
Průvod většiny zúčastněných souborů městem za hudby, zpěvu a tance

18.30 – 19.15 | SETKÁNÍ U SKLENKY VÍNA
Karlovy Vary – Hotel Thermal – Festivalový salonek
Setkání vedoucích souborů, sponzorů festivalu a zástupců Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje

19.30 – 21.30 | FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM
Karlovy Vary – Hotel Thermal – Velký sál
Hlavní večerní pořad 28. KFF **

NEDĚLE 3. 9. 2023

09.30 – 10.30 | PŘÍPITEK U PRAMENŮ
Karlovy Vary – Tržní kolonáda
Přípitek účinkujících 28. KFF, uzavřená společnost

10.00 – 18.00 | JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Karlovy Vary – prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech

Ukázka tradičních řemesel a prodej výrobků z nich včetně mnoha pochutin

10.30 – 11.00 | ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ
Karlovy Vary – Sadová, Mlýnská, Tržní a Vřídelní kolonáda, Pramen Svoboda
Koncerty folklorních souborů na lázeňských kolonádách a u lázeňských pramenů

10.30 – 15.30 | FESTIVAL V SADECH
Karlovy Vary – Smetanovy sady
Hlavní scéna 28. KFF, folklorní i nefolklorní programy spojené s prezentací regionálních pivovarů a moravských vín

10.30 – 11.30 | Divadélko Ondřej – program pro děti
11.30 – 13.30 | Vystoupení folklorních souborů
13.30 – 14.00 | Folklorní soutěže
14.00 – 15.00 | Vystoupení folklorních souborů

14.30 – 16.00 | FESTIVAL SE LOUČÍ
Loket – přírodní amfiteátr
Závěrečný koncert 28. KFF, dobrovolné vstupné

DOPROVODNÝ PROGRAM A POŘADY V RÁMCI 28. KFF

1. 8. 2023 | KONCERTY PO KRAJI
Koncerty zahraničních souborů ve městech Karlovarského kraje

1. – 3. 9. 2023 | POŘADY NA PODZIMNÍCH PORCELÁNOVÝCH SLAVNOSTECH
Karlovy Vary – scéna na Třídě T. G. Masaryka

1. – 3. 9. 2023 | TANČÍME LIDEM PRO RADOST
Karlovy Vary – Sadová, Mlýnská, Tržní a Vřídelní kolonáda
Vystoupení folklorních souborů

Změna programu vyhrazena.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum