Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.

Odborná a kontinuální péče o město

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAMKV) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAMKV je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.​

Bez fungování KAMKV by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAMKV je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAMKV se snaží dát příležitost mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje.​

Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. O jejím zřízení však bylo rozhodnuto už 27. 6. 2017, kdy ji schválilo zastupitelstvo na svém zasedání. Navázala tak na tradici Útvaru hlavního architekta, který v Karlových Varech fungoval od roku 1965 do začátku 90. let minulého století. První sídlo našeho pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti.

Poslání

Tým Kanceláře architektury města Karlovy Vary

napomáhá organizovat podmínky pro vstřícný, zdravý, bezpečný a přívětivý funkční městský celek

  • iniciuje kvalitu architektury a vědomě dotváří jedinečný obraz města
  • iniciuje a formuluje smysluplná zadání pro architektonické soutěže a prosazuje realizaci jejich výsledků
  • aktivně se podílí na veřejném dialogu o městě a identitě městského prostoru s obyvateli a podnikateli, podněcuje a moderuje zájem veřejnosti o městský prostor

Tým KAMKV nemůže být ve věcech urbanistického rozvoje a architektury rozhodčím konfliktů veřejných, soukromých či politických zájmů.

Vize a strategie

Koncepční a koordinovaný rozvoj
Jak budou Karlovy Vary vypadat v roce 2035? Mluvíme-li o vizi, mluvíme o shodě toho, jaké chce město být a kam chce směřovat. Vize města musí být jasná, srozumitelná a podložená na reálných datech.

Spřátelené instituce
S konceptem naší organizace jsme nepřišli v České republice jako první. Udržujeme přátelské a inspirativní vztahy s našimi předchůdci a kolegy z Kanceláře architekta města Brna, pražského Centra architektury a městského plánování a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kontakt

Tel.: +420 353 151 480
Tel.: +420 601 175 698
E-mail: info@kamkv.cz

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Dr. M. Horákové
Pavilon D

Poloha

Mapa hotelu

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Dr. M. Horákové
Pavilon D


O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum