Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Místo

Karlovy Vary

Vstupné

zdarma

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Osobnost Karla IV. v sobě spojovala řadu rolí: byl významným státníkem a diplomatem, vzdělancem, urbanistou, mecenášem… I v Karlových Varech si připomeneme jeho zásluhy a počiny, a to během dnů evropského dědictví (European Heritage Days), které jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí sloužící k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Program Dnů evropského dědictví 2016

3.9.2016 / 10:00-12:00   Zaniklá středověká vesnice Obora (areál sv. Linhart)
3.9.2016 / 14:00-16:00   Vyhlídka Karla IV.

4.9.2016 / 10:00-12:00   Vycházka za sochami Karla IV.
4.9.2016 / 14:00-16:00   Zámecká věž, pramen Karla IV. 

Prostřednictvím "Dnů evropského dědictví" se otevírají brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. V roce 2016 se podíváme na místa spojená s osobností Karla IV.

Sobota 3. září

10:00 – 12:00 Zaniklá středověká vesnice Obora a okolní památky v areálu sv. Linhart  (sraz v 10:00 nebo 11:00 u Kavárny sv. Linhart)

Zaniklá středověká vesnice Obora
Dnes již zcela zaniklá středověká vesnice je v česky psaných pramenech nazývaná Obora. Počátek jejího osídlení je kladen na počátek 13. století. Počátky jejího osídlení jsou však pravděpodobně mnohem staršího data. Zásadní dopad mělo pro Oboru založení nedalekých Karlových Varů, díky němuž vesnice Obora zcela zanikla.

Zřícenina kostela sv. Linharta
Nad vsí stával patrně opevněný kostel sv. Linharta, situovaný na malém skalnatém návrší ohraničeném dvěma vodními příkopy. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1246.

Kaplička sv. Linharta
V bezprostřední blízkosti zříceniny kostela sv. Linharta stojí neogotická kaple stejného zasvěcení. Již v baroku zde stávala výklenková kaplička, roku 1838 byla tato kaplička přestavěna na klasicistní hranolovou kapli s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem a trojúhelníkovým štítem.

Výletní restaurace sv. Linhart a obora s lesní zvěří
Lesní restaurace Svatý Linhart patřila mezi tradiční turistické cíle v okolí Karlových Varů více než 150 let. Pro řadu lázeňských hostů bylo nemožné pobývat v Karlových Varech a nenavštívit přitom zdejší hostinec. Hitem zdejší kuchyně byl pečený pstruh, báječný štrúdl a vynikající kuře.

Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák

Doprovodný program:
„Příběhy z Obory – jak to bylo doopravdy“ - Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
„Karel IV. a Karlovy Vary“ - panelová výstava

14:00 – 16:00 Vyhlídka Karla IV.
(bus MHD č. 7 - zastávka Richmond, dále pěšky okolo letního kina dle značení)

Nejstarší stojící karlovarská rozhledna byla na oblíbeném vyhlídkovém místě nad městem v lázeňských lesích vystavěna již v roce 1876. Pseudogotická cihlová rozhledna nejprve nesla jméno Vyhlídka císaře Františka Josefa a byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. V době po první světové válce byla rozhledna přejmenována na Josefovu vyhlídku a od doby po druhé světové válce se nazývá Vyhlídka Karla IV.

Odborný výklad: Pavel Reiser
Doprovodný program: Soubor lesních rohů Corni

Neděle 4. září

10:00 – 12:00 Vycházka za sochami Karla IV.
(sraz v 10:00 u Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 891/7, bus MHD č. 1 – zastávka Lázně III., proběhne pouze jeden okruh vycházky!)

V Karlových Varech najdeme celkem tři sochy zakladatele města, císaře a krále Karla IV. Nejstarší z nich je  osazena na průčelí městské knihovny. Jedná se o barokní plastiku neznámého umělce z roku 1739. Další sochu Karla IV. nalezneme na vyvýšenině v parku Jeanna de Carro před vilou Lützow. Nachází se na tak zvaném jubilejním sloupu. Poslední sochu Karla IV. pak najdeme v parku u Císařských lázní. Autor projevil snahu přiblížit se slohovému cítění doby Karla IV. a použil gotizující parléřovskou předlohu v kompozici i modelaci.

Odborný výklad: Mgr. Božena Vachudová

Doprovodný program: „Noc na Karlštejně“ - vystoupení Pěvecké třídy Štěpánky Steinové (v 11:30 u Císařských lázní)

14:00 – 16:00 Zámecká věž a pramen Karla IV.
(bus MHD č. 2 – zastávka Divadelní náměstí)

Stávající budova zámecké věže je pozůstatkem někdejšího loveckého hradu, který nechal vystavět kolem roku 1358 císař Karel IV. Císař zde opakovaně pobýval v letech 1370-1376. V 19. století byla nad prameny postavena provizorní dřevěná kolonáda v tehdy módním tzv. švýcarském stylu. Autory projektu byla osvědčená dvojice vídeňských architektů Fellner a Helmer. V levé části kolonády bylo umístěno vyústění pramene Karla IV (64 °C), nad nímž byl v roce 1939 osazen bronzový reliéf „Objevení horkých pramenů Karlem IV.“ Zpřístupněno bude gotické sklepení Zámecké věže.

Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman

Doprovodný program: „Flos Florum“ – gotická hudba v podání loutny a akordeonu

„Gotika aneb doba Karla IV.“ - výstava

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum