XXIX. Historický seminář Karla Nejdla

Vstupné

zdarma

Klub přátel Karlových Varů, z. s. ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje a s Alžbětinými lázněmi, a.s. s finanční  podporou Statutárního města Karlovy Vary Vás srdečně zve na XXIX. Historický seminář Karla Nejdla v neděli dne 24. listopadu 2019 ve Společenském sále Alžbětiných lázní v Karlových Varech od 9 do 17 hodin

Program

9 - 10 hodin
Úvodní slovo Jiřího Klsáka, předsedy Klubu přátel Karlových Varů, z. s.
Jan Tajer: Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary v roce 2019
Jiří Klsák: Archeologický výzkum nástupního plató kostela sv. Maří Magdalény v K. Varech
Pavel Reiser, Martin Jiřík: Mezník, němý svědek historie 

10 – 11 hodin
Michal Durdis: Restaurování keramické plastiky z bývalých lázní v Kyselce
Božena Vachudová: Ladislav Švarc, pokus o porcelán jinak
Marcel Paška: Loketský šperk ve sbírkách Muzea Karlovy Vary

11 – 12 hodin
Antonín Mařík: Správní členění v Karlových Varech
Adam Klsák: Cizinci v Karlových Varech – historie a současnost
Eva Hanyková: Lékař, který maloval a psal básně (MUDr. Vladimír Wittner)

Přestávka na oběd 12 – 14 hodin

14 – 15 hodin
Lukáš Svoboda: 150 let Židovské obce v Karlových Varech
Lubomír Zeman: Památková podstata Císařských lázní
Libor Huml: Stále se měnící tvář města (zmizelé stavby v Karlových Varech)

15 – 16 hodin
Jan Nedvěd: Politická situace na Karlovarsku na konci 30. let 20. století
Jitka Blažková: Portrét novinářky Anny Fidlerové
Petr Hejský: Historie a současnost Dechové hudby KARLOVARKA 

16 – 17 hodin
Radek Stehlík: Dějiny sklářských sympozií
Zdeněk Musil: Muž, který si zamiloval Indii (PhDr. Vladimír Miltner, CSc.)
Závěrečné slovo Stanislava Wiesera

Každou hodinu 15 minutová přestávka, trvání jednotlivých referátů vždy maximálně 15 minut.
Nezkrácené texty přednášek obsáhne sborník vydaný v roce 2020.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum