Vykopali původní karlovarský kostel

25. 7. 2019 | Z Karlových Varů

Části základů původního kostela sv. Máří Magdaleny na náměstí Svobody v lázeňském centru Karlových Varů objevili archeologové při průzkumu plochy před vchodem do současného stejnojmenného barokního chrámu. 

Archeologické práce, které souvisí s rekonstrukcí náměstí a navazující Moravské ulice, probíhají již od jara. Archeolog Jiří Klsák se svými kolegy z karlovarského muzea narazil nejdříve na odhadem 50 tisíc let starou vřídelní desku, která pravděpodobně v původním gotickém kostele sloužila jako součást podlahy.  "Severovýchodním směrem od rohu chrámu jsme nalezli v poměrně velké hloubce zbytky původního kostela. Jsou částečně pobořené a zčásti suťovité," prozradil Klsák. 

Archeologům brání v práci poměrně hustý kořenový systém kaštanu, který v místě roste. Doufají ale, že další sondou, která bude vedena dál od stromu, budou moci postupovat hlouběji. Během vykopávek se nenašly pouze zbytky původního kostela. "Věděli jsme, že budeme pracovat v části, kde býval původně hřbitov, takže budeme zřejmě narážet na kosterní pozůstatky, což se potvrdilo. A to přesto, že byl v roce 1784 za doby Josefa II. z hygienických důvodů hřbitov zrušen a ostatky se exhumovaly a byly přeneseny do prostor pod chrám," uvedl archeolog při pohledu na torza stehenních kostí a lebky. 

"Pozoruhodné je to zde i z geologického hlediska, protože tu není jen vřídlovec, ale i hrachovec, který vzniká jen v bezprostředním okolí Vřídla. Jde o zrníčka písku, která se postupně obalovala vřídelní solí, vířila a pak se usazovala," popisoval Klsák. První zmínka o původním kostele sv. Máří Magdaleny je z roku 1485. Karlovy Vary ale byly založeny zhruba o sto padesát let dříve, takže Klsák předpokládá, že do té doby obyvatelé města využívali nedaleký kostel sv. Linharta. Pak zřejmě z kapacitního důvodu a se zvyšováním významu Karlových Varů vznikl kostel sv. Máří Magdaleny. 

"Ze starých vedut víme, že byl menší než současný chrám postavený podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Také byl jinak orientován, tedy s presbytářem na východní stranu a vstupem na západ," poznamenal Klsák. Současný barokní chrám byl již postaven s vchodem směrem k tehdejší radnici, což už doba jeho vzniku v letech 1732 až 1736 dovolovala. Přitom byl postaven částečně do půdorysu původního kostela. Jeho základy byly zčásti odhaleny již v roce 1929, když se rozšiřovala sousední Vřídelní ulice. 

"Konzervace by měla proběhnout tak, že nejhlubší jámy zasypeme autentickým materiálem, tedy hlínou, kterou jsme vykopali, pak by se to překrylo geotextilií, aby případně, kdyby chtěl někdo do budoucna provádět revizi výzkumu, byly vrstvy od sebe odděleny," uzavřel Klsák s tím, že pochozí část nakonec dotvoří dlažba. 

Autor: Rudolf Voleman
Zdroj: PRÁVO

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum