VARY°ZÁŘÍ 2019 - Výzva II.

3. 4. 2019 | Z Infocentra, Zajímavé akce

VÝZVA II. k podávání nabídek na zajištění uspořádání akce VARY°ZÁŘÍ 2019 - Festival světla 2019.

Vymezení plnění: Předmětem této zakázky se rozumí komplexní zajištění akce Festivalu světla, která se uskuteční v termínu 13. - 14. 9. 2019.

Předmět plnění zakázky spočívá v následujících plněních ze strany vítězného uchazeče:

  1. Předložení kompletního dramaturgického plánu;
  2. Vypořádání všech administrativních a právních kroků nezbytných pro realizaci akce;
  3. Zajištění všech nezbytných technických služeb a technologie nezbytné pro realizace akcí;
  4. Zajištění dopravy a ubytování osob podílejících se na realizaci akce, bude-li to pro řádnou realizaci nutné;
  5. Realizace akce, vč. nákladů na služby (energie, voda, atd.) a POPLATKŮ KOLEKTIVNÍM SPRÁVCŮM AUTORSKÝCH PRÁV.

Kompletní výzva ke stažení >>>

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum