Přírůstky do sbírek 2006–2016 aneb Co je u nás nového

Ukázky vystavovaných děl

Vstupné

40 Kč

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Výstava prezentující akviziční činnost karlovarské galerie v oboru malby a sochařství uplynulých deseti letech představuje díla A. Střížka, H. Purkrábkové, S. Klimeše, J. Róny ad. 

Sbírkotvorná činnost patří ke stěžejním odborným činnostem v galerii. Každoroční jednání poradního sboru pro akviziční činnost galerie, který se vyjadřuje ke konkrétní předložené koncepci nákupů a darů, tvoří vyvrcholení odborných aktivit galerie. Doplňování sbírek vyžaduje znalost jejich předností i slabin, znalost kontextu současných výtvarných tendencí. První obrazy instituce koupila těsně po svém založení již v roce 1953.

V současné době galerie spravuje přes devět tisíc sbírkových děl. V průběhu let se akviziční záměry proměňovaly. Klíčovým požadavkem dneška je pořizovat díla současných umělců v širokém generačním rozvrstvení. Je to dáno především omezenými finančními možnostmi galerie.

Během let 2006-2016 získala galerie do svých sbírek prostřednictvím nákupů a darů celkem 61 obrazů a soch, více než třetinu představují díla autorů působících ve zdejším regionu. Návštěvníci výstavy přírůstků se mohou těšit na respektovaná jména současných tvůrců, jako jsou například Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, František Skála či Antonín Střížek. Regionální tvorbu zastupují malby Václava Balšána či porcelánové objekty Jiřího Kožíška a Ladislava Švarce.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum