Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

25. 2. 2019 | Z Infocentra, Z Karlových Varů

Správní rada Infocentra města Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: „Ředitel obecně prospěšné společnosti INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY“

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2019 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu.

Podmínky pro přijetí

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • minimálně 3 roky praxe v oboru cestovního ruchu
 • řídící a organizační schopnosti
 • spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost
 • časová flexibilita
 • komunikační schopnosti, psychická odolnost
 • trestní bezúhonnost a právní způsobilost
 • dobrá znalost nejméně jednoho světového jazyka, a to slovem i písmem
 • řidičský průkaz skupiny B 

Výhodou je

 • znalost dalšího světového jazyka
 • zkušenosti v oblasti marketingu
 • znalost tvorby koncepcí v oblasti cestovního ruchu 

Zaměstnanecké benefity

 • zajímavá kreativní a perspektivní práce
 • odměňování s pevnou a pohyblivou složkou závislou na ekonomických výsledcích
 • pružná pracovní doba 

Minimální náležitosti přihlášky

 • jméno a příjmení, datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a e-mail) 

K přihlášce je nutno připojit

 • osobní motivační dopis
 • návrh vize a koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlových Varech
 • strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 8. března 2019 na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary.

Obálka označená „Výběrové řízení – ředitel Infocentra města Karlovy Vary“ nebude v podatelnách otevřena. 

Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Hybnerová

Kontakt pouze e-mailem: r.hybnerova@mmkv.cz 

V Karlových Varech dne 21. února 2019

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum