O barvě

6 výtvarných programů

O barvě - plakát

Vstupné

40,-- Kč / Studenti 20,-- Kč

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

6 výtvarných programů pro střední školy (09:00) a veřejnost (16:00).

Rezervace

Výtvarné dílny a workshopy je nutno rezervovat na tel. č.: 354 224 112 nebo na e-mail: vargova@galeriekvary.cz

23. 9. 2013   Psychlogie a symbolika barvy

Mgr. Jan Samec - výtvarník, galerista
Přehled konvenčního vnímání barvy jako nositele náboženských atributů, symbolických sdělení; empirie i analytické zkoumání subjektivních emocionálních prožitků barev - jako prostředníka pocitu či nálady. Typologie a charakter barevných psychologických testů a jejich uživatelů.

8. 10. 2013   Barva v dějinách umění

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. - pedagog, výtvarník
Vývoj jednoho ze základních fenoménů vizuálního umění během staletí, proměny nejen technologií, ale i skladebných významů barev a jejich percepce (se zvláštním zřetelem k 19. století).

17. 10. 2013   Teorie barvy

Mgr. Václav Malina - výtvarník, galerista, pedagog
Seznámení se základními teoretiky barev - Johan Wolfgang Goethe, Jean Chevruel, Johannes Itten a jejich objevy. Barevný kruh, primární a sekundární chromatika, simultánní a komplementární kontrast, barevná škála, teorie i praxe míchání barev s teplými a studenými tóny.

24. 10. 2013   Barva a světlo

Mgr. Václav Malina - výtvarník, galerista, pedagog
Vztah barvy a světla v jednotlivých etapách evropského malířství, zobrazení světla barvou, barevné spektrum strukturované světlostní stupnicí (na principu globu); vyjádření vnějšícho osvětlení barvou a charakter vnitřního světla barev, transparence barvy a barevně světlostní kontrast ve výtvarné praxi. Aplikace na svítící artefakty, malbu na skle.

12. 11. 2013   Barva a prostor

Mgr. Jan Samec - výtvarník, galerista
Vytváření prostoru barvou v dějinách umění; barevná perspektiva renesance; barevná konvence iluzivního prostoru tří plánů až do malířství 19. století; neiluzivní prostor moderního malířství 20. století. Barevné klamy a iluze v soudobé výtvarné praxi.

26. 11. 2013   Barva jako součást designu, interiéru, architektury

Mgr. a MgA. Zdeňka Bílková, kurátorka Letohrádku Ostrov
Využití autonomních kvalit a možností barvy jako významného média v okolním civilizovaném prostředí/světě - případně i v reklamě. Součastí závěrečného workshopu je shrnutí poznatků a výběr prací i z předešlých dílen pro závěrečnou výstavu nejzajímavějších výsledků.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum