Nový ředitel Infocentra

1. 4. 2019 | Z Infocentra, Z Karlových Varů

Vážení spoluobčané, Vážení hosté,
dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Radek Volf a na základě výběrového řízení od 1. 4. zastávám funkci ředitele Infocentra města Karlovy Vary.

Do Infocentra se vracím po 5 letech v soukromé sféře, kde jsem se zabýval především on-line marketingovými aktivitami. Před tím jsem v Infocentru působil 12 let na pozici asistenta ředitele a vedoucího on-line propagace města Karlovy Vary.

Budoucnost a vize

Infocentrum je organizací působící v našem městě už téměř 18 let. Jejími hlavními úkoly jsou shromažďovat informace, následně je distribuovat, provádět marketing města Karlovy Vary a spolupodílet se na pořádání akcí města Karlovy Vary.

V Infocentru provedu revizi všech těchto činností s tím, že mým cílem je stát se v oblasti informací důležitou servisní organizací. Občané města, hosté i subjekty působící v oblasti cestovního ruchu by měli vnímat Infocentrum jako každodenního partnera, který jim pomáhá v dostupnosti informací potřebných pro jejich rozhodování a komfort spojený s pobytem ve městě.

Další důležitou činností Infocentra je propagace Karlových Varů a celkové zlepšování jejich reputace. Zaměříme se na zefektivnění této činnosti. Toho dosáhneme stanovením marketingových cílů a jejich důkladným hodnocením.

V neposlední řadě se budeme soustředit na přípravu vstupu města Karlovy Vary do UNESCO. V této souvislosti očekáváme výraznou změnu struktury návštěvníků města a jejich potřeb. Příprava města Karlovy Vary a dotčených subjektů je jednou z velkých úloh, která před námi stojí, a kterou musíme zvládnout.

Radek Volf
ředitel - Infocentrum města Karlovy Vary

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum