Milan Knížák – Žít jinak

Z cyklu „Šaty malované na tělo“, 1985, komb. technika na plátně Objekty, prostředí a akce na ulicích a dvorech 1961-1964, dokumentární panel, dřevotříska, fotografie, akryl, 1979-1980 Milan Knížák - Neumím žít, 2005, akryl a uhel na dřevotřísce

Vstupné

20 Kč / 40 Kč

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Vernisáž za účasti Milana Knížáka začíná v 17 hodin.

Výstava výtvarníka, performera, hudebníka a pedagoga Milana Knížáka (1940), mezinárodně uznávaného umělce a člena světové avantgardní skupiny FLUXUS, představí prostřednictvím obrazů, objektů a dokumentů akcí stěžejní aspekty autorova díla, které znamená zásadní průlom v umělecké praxi od šedesátých let.

Šíře autorova záběru, jeho komplexnost, spjatá s autentičností, je fenomenální – rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů, návodů, přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty, básnické a prozaické texty, reflexe, fotografie, koláže atd. k projevům zcela nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více médií (Milan Knížák se ve světovém rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií). Jak sám autor říká, „prezentovat všechno by znamenalo obsadit několik hradních Jízdáren“. Fascinující a znepokojivá osobnost Milana Knížáka vyniká ojedinělou schopností působit snad ve všech sférách umělecké činnosti, aby současně byla od počátku podněcována niternou potřebou hranice umění přesahovat.

Protože řada jeho aktivit se vystavování vzpírá a dynamický tvůrčí naturel bytostně nesnáší ustrnutí, je tento projekt koncipován jako „neúplná retrospektiva“ zaměřená především na výtvarnou část Knížákovy práce. Je totiž v povaze autorova obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom v umělecké praxi od šedesátých let.

Formulaci „Žít jinak“, jež se objevuje v proklamacích Aktuálního umění a je použitá v názvu výstavy, lze vnímat jako nejvýstižnější charakteristiku autorova díla. Zejména v šedesátých a na počátku sedmdesátých let minulého století vystupovaly Knížákovy aktivity manifestačně z břehů umění s cílem bezprostředně vstupovat do lidského života jako stimul proměňující jeho kvalitu. Knížákovy akce z doby skupiny Aktuálního umění (založené roku 1964), přejmenované následně na Aktual (1965-1973), výsledky svobodné a spontánní tvořivosti, vyzývaly k znovuzvýznamnění i těch nejzákladnějších životních projevů. Výrazně se odlišovaly od aktivit jeho západních souputníků. Knížák se zapojil se do aktivit internacionálního hnutí Fluxus, sdružujícího autory vizuální a konkrétní poezie, výtvarné a hudební „minimalisty“, tvůrce akcí, happeningů a „událostí“, založeného Georgem Maciunasem, který již na konci roku 1965 jmenoval Knížáka „chairmanem“ jeho východní sekce.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum