Mezinárodní folklorní festival 2019

Mezinárodní folklorní lázeň

Místo

Karlovy Vary

Vstupné

dle konkrétní akce

7 klíčových poslání Karlovarského folklorního festivalu

...oživuje tradice a posiluje kulturní a regionální identitu

Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska, a díky tomu posilovat vztah obyvatel s územím, na kterém žijí, a které bylo poznamenáno složitým historickým vývojem.

...sbližuje a integruje

Festival svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám, a jejich aktivním zapojením do mnoha doprovodných akcí, poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. Během festivalu se setkávají účinkující ze všech koutů světa, a přicházejí do přímého kontaktu s diváky, nehledě na národnost, rasu, či náboženské vyznání. Festival tak otevírá prostor pro mezinárodní kulturní dialog.

Karlovarský folklorní festival má také za cíl, prostřednictvím folkloru a tradic národností, které žijí v České republice v menšině, přispět k jejich vzájemnému respektu a toleranci, a usnadnit tak jejich soužití s českou kulturou.

...pomáhá

Jelikož se folklor týká všech, včetně těch, kteří neměli či nemají v životě jednoduché podmínky, spolupracují organizátoři Karlovarského folklorního festivalu s charitativními organizacemi a od roku 2010 věnují každoročně část zisku ze vstupného na dobročinnou aktivitu.

...vzdělává

Karlovarský folklorní festival spolupracuje se školami v Karlovarském kraji a pořádá debaty zahraničních účinkujících se studenty. Kromě toho pořádá zábavně-vzdělávací akce pro děti, během festivalu se také mohou návštěvníci zapojit do workshopů a přednášek, naučit se typické taneční kroky nebo detailněji poznat tradice a historii Karlovarska.

...rozvíjí

Díky všem aktivitám, které Karlovarský folklorní festival zahrnuje, přispívá tato akce k prohlubování a rozšiřování mezinárodní spolupráce a navazuje trvalá partnerství s místními kulturními a sociálními organizacemi a spolky. K jednomu z nejcennějších prvků festivalu patří jeho pořadatelé, mezi něž náleží jak členi všech složek SPaT Dyleň, tak další dobrovolníci, kteří neustále rozvíjejí své tvůrčí a organizační schopnosti, čímž obohacují nejen sebe, ale i kvalitu festivalu a jeho celkový přínos.

...vytváří nové umělecké hodnoty

Folklor se netýká pouze lidové kultury, ale také vytváření uměleckých hodnot. Na festival přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory z celého světa, z nichž mnohé každým svým představením posunují hranice umění o kus výše. Karlovarský festival je hrdý na to, že může takové soubory hostit a každoročně zprostředkovávat tyto umělecké zážitky obecenstvu v Karlových Varech a okolí.

...baví

Festival nabízí každému možnost aktivního i pasivního odpočinku. Téměř na všech programech festivalu mají návštěvníci všech věkových vrstev, od dětí až po seniory, možnost zatančit si, zazpívat si, hrát si či kreslit, nebo pouze poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky na scéně v rozmanitých lidových krojích.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Podrobné infromace můžete najít na oficiálním webu: http://www.kffestival.cz

Program 24. ročníku

3. 9. 2019 

17.00 hod.

Mariánské Lázně – Hlavní lázeňská kolonáda

 

FESTIVAL VÁS BAVÍ – pořad zahraničních souborů ve městech Karlovarského kraje

4. 9. 2019 

19.30 hod.

Karlovy Vary – hotel Imperial

 

ROZTANČENÝ SVĚT – zahajovací koncert 24. KFF, celovečerní představení zahraničních souborů*

5. 9. 2019 

15.00 hod.

Ostrov – prostranství před Domem kultury Ostrov

 

ROZTANČENÉ LÉTO V OSTROVĚ – pořad zahraničních souborů

19.30 hod.

Jáchymov – Kulturní dům

 

FESTIVALOVÝ VEČER – pořad zahraničních souborů

6. 9. 2019 

9.00 hod.

Karlovy Vary – Spa Hotel Thermal – Velký sál

 

SVĚT TANČÍ – zadané představení, program pro základní a střední školy

11.00 hod.

Karlovy Vary – Spa Hotel Thermal – Velký sál

 

SVĚT TANČÍ – zadané představení, program pro základní a střední školy

14.00 hod.

Karlovy Vary – Rosnice – kulturní sál

 

SLOVENSKÁ VESELICE – vstup pouze na pozvánku, pořad Obce Slovákov v Českej republike

16.30 hod.

Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal

 

FESTIVAL JE TU! – pořad s pozvánkou na další programy 24. KFF

19.00 hod.

Karlovy Vary – Domov mládeže Karlovy Vary

 

FOLKLORPÁRTY – společná zábava pro účinkující a organizátory 24. KFF

7. 9. 2019 

9.30 – 16.30 hod.

Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal

 

 DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN KARLOVARSKÉHO KRAJE

10.00 – 16.00 hod.

Karlovy Vary – lázeňské kolonády

 

LIDEM PRO RADOST – pořady na lázeňských kolonádách v Karlových Varech

10.00 – 16.30 hod.

Karlovy Vary – Dvořákovy sady

 

TRADIČNÍ HRY PRO DĚTI

14.00 hod.

Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda

 

KONCERT PARTNERSKÝCH MĚST

16.00 hod.

Karlovy Vary – od Vřídelní kolonády k Spa Hotel Thermal

 

SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD

19.30 hod.

Karlovy Vary – Spa Hotel Thermal – Velký sál

 

FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM – hlavní pořad 24. KFF **

8. 9. 2019 

9.30 hod.

Karlovy Vary – Tržní kolonáda

 

PŘÍPITEK U PRAMENŮ – jedinečná možnost připít si s účinkujícími 24. KFF

10.30 hod.

Karlovy Vary – lázeňské kolonády

 

ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ – koncerty souborů na lázeňských kolonádách

13.00 – 16.00 hod.

Karlovy Vary – Smetanovy sady

 

TRADIČNÍ HRY PRO DĚTI

14.00 hod.

Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal

 

FESTIVAL SE LOUČÍ – závěrečný program 24. KFF

14.00 hod.

Loket - přírodní amfiteátr

 

ODPOLEDNE POD HRADEM LOKET – pořad folklorních souborů

Doprovodný program a pořady v rámci 24. KFF 

4.–8. 9. 2019

Karlovy Vary – prostranství před Spa Hotel Thermal a Hlavní poštou

 

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

6.–8. 9. 2019

Karlovy Vary – prostranství před Grandhotel Pupp

 

POŘADY NA PODZIMNÍCH PORCELÁNOVÝCH SLAVNOSTECH

Změna programu vyhrazena!

Předprodej vstupenek:

* hotel Imperial, Karlovy Vary; prodejní místa městského rezervačního systému Colosseum; http://vstupenky.karlovyvary.cz

** www.KFFestival.cz; vstupenky@kffestival.cz; telefonická rezervace na tel. č. +420 723 719 302; Infostánek KFF před Spa Hotel Thermal ve dnech 4.–7. 9. 2019

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum