Koncert na Dianě

ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem J. C. F. Fischera

Vstupné

od 290 Kč

Tento koncert je závěrečným koncertem Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, který skladatelovo jméno oživuje v Karlovarském kraji již pátým rokem.

Krásenský rodák Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656 - 1746), jeden z nejvýznamnějších skladatelů své doby, se dožil na svou dobu neuvěřitelných devadesáti let a mohl tak zažít několik změn hudebního vkusu. V jeho mládí převládal ještě styl legendárních postav raného baroka - římského Giacoma Carissimiho (+ 1676) či drážďanského Heinricha Schütze (+ 1672). Později se sám Fischer stal umělcem, určujícím směr vývoje domácí i středoevropské hudby (zásadně ovlivnil např. Gunthera Jacoba, ale v mnohém z něj vychází i Johann Sebastian Bach) a na konci života mohl pozorovat, jak se pozdní baroko mění v galantní styl a klasicismus – přežil totiž A. Vivaldiho, G. B. Pergolesiho či J. D. Zelenku.

Fischer spojil svůj celý život se dvorem bádenského vévody, do jehož služeb vstoupil jako mladý hudebník v Ostrově nad Ohří. Již v této době vydal tiskem řadu svých skladeb. Mezi jeho nejznámější sbírky patří Ariadne musica (1702 /1715) nebo Le Journal de printemps (1695), z níž zazní Suita č 1 C dur. Kolem své šedesátky se s bádenským dvorem přestěhoval do Rastattu, kde prožil dalších třicet let svého života.

http://www.kso.cz/cz/co-hrajeme/aktualni-koncert/

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Vstupenky je možné vyzvednout či zakoupit na pobočkách Infocentra Karlovy Vary.

Program

JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER
Le Journal du Printemps – Suita č. 1

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Vodní hudba HWV 348 - 350

Jakub Kydlíček – dirigent

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum