Karlovy Vary se na jaře zase o něco více zazelenají

5. 1. 2021 | Z Karlových Varů

Karlovy Vary se na jaře zase o něco více zazelenají. Ve městě přibyly desítky stromů a v okrasných záhonech už zimují tisícovky cibulek, ze kterých v jarních měsících vyroste pestrobarevná ozdoba městských parků a dalších prostranství. To vše díky aktivitě Správy lázeňských parků.

Na jaře letošního roku uspěla tato městská organizace se žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, z programu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích.

Správci karlovarské zeleně získali příspěvek na výsadbu devadesáti osmi stromů pro sedm prostranství ve městě. Podání žádosti předcházelo poměrně složité tipování lokalit a stanovišť dřevin. "Museli jsme se vypořádat se zjišťováním vedení podzemních sítí, zejména různých liniových produktovodů. Všemožných sítí je ve městě čím dál více a sázení stromů čím dál obtížnější, až nemožné," vysvětluje Hana Petrlíková, odbornice na dendrologii a mistr střediska parků SLP.

Během podzimu se tak zahradníci pěkně otáčeli, aby stihli zasadit desítky stromů. V takzvaném areálu zdraví u krematoria vyrostla alej z dvaadvaceti sloupovitých buků, které doplňují dva solitérní duby. V sadu nad Starou Kysibelskou bylo zasazeno třináct ovocných stromů, jabloní a slivoní, které doplnily původní ovocný sad s několika zbylými vysokokmennými jabloněmi. Nové stromy, zejména javory, už jsou k vidění v Bohaticích v ulici Kpt. Nálepky, v parčíku v tuhnické Šumavské ulici nově rostou dvě desítky okrasných hrušní a osm sloupovitých buků. Pod kapličkou sv. Urbana vysadili zahradníci osm malokorunných jeřábů, před školou v Kollárově ulici v Drahovicích jsou nově čtyři lípy a stejný počet dubů a na spojce z Prašné ulice na Mattoniho nábřeží byly vysazeny čtyři sloupovité jinany. Kromě nové výsadby se zahradníci činili i při obnově té stávající. Například v Lidické ulici vysadili již v září patnáct borovic, a to v místě, kde byl v nedávné minulosti odstraněn remíz vzrostlých smrků napadených kůrovcem. V tomto případě se jednalo o společnou aktivitu správy parků a neziskové organizace Sázíme stromy.

Masivní výsadba byla směřována záměrně zejména na pozdní podzim, a to zejména kvůli klimatickým podmínkám. "Přestože nejen čerstvě zasazeným stromům dopřáváme závlahu, přirozené podzimní srážky jsou pro výsadbu výhodou, stejně jako menší teplotní výkyvy tohoto ročního období," říká Hana Petrlíková a přidává zkušenosti i osobní povzdech. "Ne všude se výsadby stromů setkávají s nadšeným přijetím občanů. Přitom dřeviny hrají nezastupitelnou roli v městském ekosystému. Čistí vzduch, poskytují přirozený stín, ochlazují přehřátý vzduch sídlišť při parných vedrech. A samozřejmě plní i estetickou funkci." Výraznou estetickou roli ve městě hrají rovněž okrasné záhony. Najdete je nejen v parcích, ale také u komunikací, na křižovatkách a na řadě veřejných prostranství. Na začátku podzimu Správa lázeňských parků založila na několika místech štěrkové trvalkové záhony. "V podstatě jsme změnily záhony letničkové na trvalkové v místech, která nebyla pod automatickou závlahou a zalévání v suchých létech bylo finančně i technicky v podstatě neúnosné," vysvětluje parková mistrová. "Tuto proměnu jsme si ověřili již dříve na jiných místech a osvědčily se. Důkazem jsou záhony trvalek odolávajících suchu a okrasných trav, které je možné vídat u fary rybářského kostela, na nábězích u okružních křižovatek v Sokolovské ulici a na dvou záhonech okrasných trav ve Vítězné ulici." Do štěrkových záhonů letos zahradnice SLP zasadily celkem 1 424 kusů trvalek a 12 750 drobných, botanických a většinou zplaňujících cibulovin.

Až se jaro zeptá, co dělali karlovarští zahradníci na podzim, odpověď najdete na pestrobarevných záhonech.

Zdroj: Karlovarské radniční listy 

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum