Karlovy Vary hledají "nový příběh". Konference Svět 2040 přispívá ke Strategii KV 2040.

21. 10. 2019 | Z Karlových Varů

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To jsou dvě klíčové otázky, na které hledá odpovědi strategický tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii rozvoje města – StrategieKV° 2040.

V rámci její přípravy uspořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAMKV) ve spolupráci s magistrátem města a agenturou CzechInvest panelovou diskusi s odborníky. Konference se konala ve čtvrtek 10. října 2019 a v publiku se sešla téměř stovka diváků, zástupců odborné veřejnosti, kteří projevili zájem a mohou k budoucí strategii přispět. V panelu diskuse v kongresovém sálu hotelu Thermal zasedli geolog a klimatolog Václav Cílek, expertka pro kohezní politiku a diplomatka Eva Srnová,  sociolog životního prostředí Jan Vávra a manažer rozvoje Tomáš Ctibor. Diskusi pohotově moderoval Michael Rozsypal, kterého můžete znát z vysílání Českého rozhlasu Plus.

Jedním z cílů tohoto setkání je zahájení nové etapy strategického řízení města – kreativní, mezioborově inspirující a koncepční, srozumitelné a zapojující do hry místní aktéry a občany, v duchu hesla: Město jsme my všichni,“ uvedl jeden z členů strategického týmu Jiří Hanek.

Hlavním cílem tohoto setkání bylo shodnout se na hlavních atributech světa za 20 let a popsat globální trendy, které k tomuto stavu povedou. „Potřebujeme mít představu toho, jak bude vypadat svět, Evropa a Česká republika za dalších 20 – 50 let, představu o scénářích možného vývoje, v rámci kterého bychom dokázali smysluplně směřovat naše město. Chceme město s novým příběhem, chceme postupovat s úctou k minulosti, tvořit autentickou přítomnost a zároveň připravovat podmínky pro perspektivní budoucnost.“ uvedl ředitel KAMKV a současně také člen strategického týmu Petr Kropp.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová uvedla diskusi tím, že novou strategii chce město budovat novým způsobem. „Dřívější strategie obvykle byly dost technokratické. Chceme, aby nová strategie odrážela přání a potřeby lidí, kteří ve městě žijí, pracují, realizují své vize. Zdá se, že dvacet let je dlouhá doba. Ale jestli během nich chceme něco změnit, musíme už teď zjistit, co,“ řekla primátorka.

V diskusi zazněly zajímavé podněty, neotřelé nápady, ale také kritický pohled na „město rozseknuté na dvě půlky – lázeňskou turistickou bublinu a sudetské paneláky, kde bydlí lidé“, jak zmínil Václav Cílek.

Na klasický karlovarský problém, že městu chybí náměstí, reagoval zajímavě Tomáš Ctibor: „Jsou i jiná města, která nemají hlavní náměstí, nebo mají, ale nefunguje. Myslím, že je dobré pořídit přemístitelný mobiliář a začít město testovat – tak se dají najít místa, třeba i v samotném centru, která dokážou náměstí zastoupit.“ To je mimochodem letošní plán karlovarských adventních trhů – město ve spolupráci s Kanceláří architektury města KAMKV pořizuje nové, modulární a uživatelsky přívětivější stánky, a chce poprvé vyzkoušet uspořádat adventní dění v lázeňském centru, s těžištěm v okolí Mlýnské kolonády.

Jan Vávra zdůraznil úlohu vzdělání a školství. „Nejde jen o přípravu na budoucí povolání, jak se technokraticky vzdělání pojímá. Vzdělání je hodnotou univerzální, umožňuje nám orientovat se ve světě, který se mění, a na který jsme třeba ani nebyli připravováni. Budoucnost logicky ještě neznáme, vzdělání je ale nejlepší příprava na jakoukoliv budoucnost,“ podotknul Jan Vávra.

Eva Srnová neváhala mít v systému vzdělávání i vyšší ambice: „Myslím, že Karlovarský kraj si zaslouží univerzitní vzdělání v oborech, kterými je zajímavý a konkurenceschopný. Nejde jen o to, že se budou mít kde vzdělat studenti z tohoto kraje, ale univerzitní pracoviště znamená možnost navázat vědu a výzkum na vzdělání i praxi a potenciálně to může přilákat z jiných regionů nejen studenty, ale i experty, výzkumníky, odborníky z dalších oborů.

Došlo samozřejmě i na témata dálnice D6 nebo Karlovarského letiště, kdy zazněly jak argumenty pro jejich rychlé rozšíření, tak ale také názory, že to není jen dopravní spojení, co Karlovým Varům chybí. Karlovarská společnost není příliš sousedská nebo soudržná, vztah Karlovaráků k městu je často netečný. Mnozí jej považují přinejlepším za „snesitelné“. Na to zareagoval ve své závěrečné řeči opět ředitel KAMKV Petr Kropp: „Proto chceme vtáhnout do přípravy nové strategie skutečné živé lidi. Chceme odstranit rovnici město se rovná jen magistrát. Dnešní diskuse nám pomohla otevřít oči a mysli, udělat si představu. Budeme pokračovat dalšími setkání s těmi, kdo chtějí ke strategii přispět. Naším cílem je představit v příštím roce nástin nové strategie, její priority, strukturu, cíle. Máme představu, že na rozdíl od většiny nám známých strategických dokumentů bude průběžně projednávaná, měněná a doplňovaná, a chceme také změnit systém jejího zpětného hodnocení – nejde nám o to, odškrtávat si splněné indikátory. Chceme, aby opět živí lidé řekli, jestli jdeme správnou cestou, a jestli vnímají ve svém městě zlepšení.“

V následné diskusi zazněly i pozitivní příklady lidí, kteří se do Karlových Varů přestěhovali odjinud a důvody, proč, co jim na Karlových Varech vyhovuje, ale i o čem jim ostatní říkali, že bude při životě v Karlových Varech problém. Zmíněno bylo i letos začínající strategické partnerství města a Vodafone na zřízení pilotní komerční 5G sítě pro možnost vývoje a testování nových technologií. V dalších příspěvcích se diskutující zaobírali dopravou – od obchvatu po cyklistiku, od kultury přes vzdělávání po energetiku.

Na konferenci navazují další pracovní jednání a workshopy pro přípravu nové Strategie KV 2040.

Z konference byl pořízen videozáznam, dostupný na https://youtu.be/zg_-8PJeoXM. Fotografie z konference jsou dostupné na https://photos.app.goo.gl/zsn2kfP1BqoYe5oCA (zdroj MMKV, KAM KV). Několik ilustračních náhledů je v příloze.

Zdroj: mmkv

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum