Den otevřených dveří na Sv. Linhartu

V rámci Evropského dne spolupráce

Vstupné

zdarma

V rámci Evropského dne spolupráce jste zvání na "Den otevřených dveří Sv. Linhartu". Nositelem projektu jsou Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o..

Součástí projektu je nejen rekonstrukce historicky cenného objektu, ale i vybudování dvou pozorovacích lávek přes již zmíněnou nově vybudovanou oboru, vyhotovení vícejazyčných informačních tabulí a tiskovin, realizace řady výstav a společných česko-bavorských setkání odborníků z oblasti lesního hospodářství a ochrany životního prostředí.

Příroda spojuje

Areál byl vybudován v rámci projektu „Příroda spojuje – Sv. Linhart“, který byl podpořen z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet české projektové části byl naplánován s celkovými prostředky ve výši 999.454,17 EUR a dotace prostředků Cíle 3 tvoří 849.536,04 EUR, tj. 85 %.

Bavorský partner (obec Mehlmeisel) rozšířil stávající oboru a vytvořil řadu informačních opatření. Celkové náklady bavorského partnera činí 1.250.000 EUR, dotace je ve výši 875.000 EUR, tj. 70 %. Společný projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a bude ukončen 31. 12. 2013.

Co si prohlédnout

V areálu Sv. Linhartu si budete moci prohlédnout i malotraktor jež pořídila Správa lázeňských parků, p. o. rovněž z česko-bavorského dotačního titulu v rámci projektu „Karlovarská zahrada v parku Theresienstein“, v rámci kterého vznikla mimo jiné i naučná dendrologická stezka v lázeňské části města a byly vyhotoveny i vícejazyčné brožury k této stezce.

Celkové náklady projektu tvořily 74.313,11 EUR, dotace činila 47.842,78 EUR, tj. 64,4 %.

Termíny

Momentálně nejsou naplánované žádné termíny.

Objekt Sv. Linharta, který s novou oborou tvoří vzdělávací areál zaměřený na životní prostředí, bude zpřístupněn 21. září 2013 v rámci Evropského dne spolupráce.

O karlových varech

Karlovy Vary mají světový unikát v počtu léčivých horkých pramenů na světě.

Více o Karlových Varech

Pomůžeme vám

Web provozuje Infocentrum Karlovy Vary, zavolejte nám či napište.

Kontakt na Infocentrum